Klas Fleming

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Klas Fleming. Hövitsman. Född ca 1535, död 1597.

Klas Fleming är son till Erik Fleming (som avled 1548). Han gick i sin faders fotspår och blev 1564 amiral i kriget mot danskarna.

1570 gjorde hertigarna Johan och Carl ett försök att avsätta konung Erik. Klas Fleming och Sivard Kruse fick i uppdrag att hindra deras fartyg från att nå fram till sitt mål. Istället gick Fleming över till hertigarnas sida och belönades av dem med friherreskap och lagmansdöme över Finland.

1588 blev han riksamiral, 1590 blev han lagman över Uppland och Norrland och 1591 befälhavare i kriget mot Ryssland och hövitsman över Finland.

Efter Johans död blev Fleming Sigismunds försvarare och trognaste stöd i Sverige. När Carl IX med finnarnas hjälp försökte göra uppror mot Sigismund vände han sig mot Flemings utposterade soldater. Fleming svarade med att hugga ned upprorsmännen i tusental, binda dem samman och dränka dem under isen på sjöarna. Denna händelse kom alla kallas ”Klubbekriget”.

Fleming bibehöll Finland åt Sigismund fram till sin död och först några år senare kom Carl i besittning av landet.

Han gifte sig 1573 med friherrinnan Ebba Stenbock.


  • Källa: Biografiskt Lexikon, 1906.

Extern länk