Klas Fleming, född 1592.

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Klas Fleming född 1592.

Klas Fleming. Riksråd. Amiral. Greve. Född på Villnäs i Finland 1592, död 1644.

Klas Fleming är son till Lars Fleming och Anna Horn. Han var gift i första äktenskapet med Anna Göransdotter Sneckenborg och i andra med friherrinnan Helena Bielke (dotter till Klas Bielke).

Efter sina studier, bl.a. vid flera utländska lärosäten gick han 1612 in i kriget mot Ryssland där han befordrades till ryttmästare.

1619 blev han underamiral och 1625 riksråd, amiral och president i räknekammaren 1629, rikskammarråd 1630 och lagman i Södermanland 1632 och i Söderfinne lagsaga i Finland 1634.

1634 blev han överståthållare i Stockholm, där han planerade anläggningen av Norrmalm. Han planlade gator, fullbordade Jakobs kyrka, byggde Slussen, Stora barnhuset m.m.

Efter att ha blivit förordnad till biträde åt riksamiralen Gyllenhjelm drog han upp riktlinjer för skapande av örlogsflottan. Det bidrog till att Gustaf Adolf kunde segla iväg med trettio beväpnade fartyg till Dünas mynning och erövra Riga.

1644 fick Fleming själv befälet över den flotta han byggt upp. Efter sjöslaget vid Femern, då flottan lade till i Kielbukten för underhåll träffades Fleming den 26 juli av en förflugen kula från ett danskt batteri. Innan Fleming avled hann han utse C. G. Wrangel till sin efterträdare.

Extern länk


Källa och foto: Biografiskt Lexikon, 1906.