Kalmar

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kalmar stadsvapen.
Kalmar slott.
Ölandsbron, foto: Fotoakuten.

Kalmar, är en stad i Småland och Kalmar län med cirka 62 000 invånare (2011), varav 35 000 i tätorten. Staden ligger vid Kalmarsund och Europaväg 22 och är residensstad i Kalmar län och ekonomiskt, kulturellt och administrativt centrum för regionen. Till storleken Smålands tredje största stad.


Landskap

Två olika typer av landskap dominerar. Delar av det småländska barrskogsområdet sträcker sig in i den västra delen av kommunen, medan den östra delen utgörs av slättland med god jordbruksmark, som avslutas med kust och skärgård vid Kalmarsund. Längs kusten finns ett tjugotal friluftsbad. Det kustnära läget präglar friluftslivet. Från Kalmar når man enkelt Öland via Ölandsbron som öppnades för trafik 1972. Bron präglar stadsbilden och utgör en viktig länk mellan fastlandet och Sveriges näst största ö.

Näringsliv

Eftersom Kalmar ligger i ett jordbruksområde kom de flesta företagen vid industrialiseringens början att syssla med bearbetning av jordbrukets produkter. Idag har Kalmar ett näringsliv som domineras av handels-, tillverknings- och tjänstesektorerna. I staden finns ca 6 000 företag. Flertalet är små och medelstora men det finns också flera större bolag som har sitt huvudkontor i Kalmar. I Kalmar finns flera nätverk som bidrar till näringslivets utveckling. Det gör också Linnéuniversitetet – Sveriges nyaste universitet, som är en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Den största arbetsplatsen är länssjukhuset. Bland industriföretag märks Atlas Copco Construction Tools AB (kompressorteknik) och Trelleborg Automotive Kalmar AB (gummiprodukter för bl.a. bromssystem). Kalmar har även högskola och flygplats med dagliga förbindelser till Stockholm och Köpenhamn.

Mångkultur och utsatta områden

Kalmar har liksom många andra svenska städer satsat stora resurser på folkutbytespolitiken. Fokus har legat på utsatta områden.[1] I stadsdelen Berga har problemen varit omfattande.[2] Även Norrliden betraktas idag som ett utsatt område.[3]

Särskilda ekonomiska resuser har satsats på ensamkommande flyktingbarn.[4][5] Sjuksköterskor i Kalmar har utbildats i ämnet mångkultur.[6][7] I Kalmar ligger Flyktingboendet Horisont som flera gånger fått medial uppmärksamhet på grund av problem med kriminalitet, bland annat med misstanke om våldtäkt. Barnen tillåts även gå på krogen och dricka alkohol.

Historia

Redan under medeltiden var Kalmar en viktig mötesplats för handel och politik. Här har flera viktiga möten ägt rum. Det mest kända är Unionsmötet 1397, då Kalmarunionen bildades. Sverige, Danmark och Norge var ett enat rike fram till 1523, då Sverige bröt sig ut och Gustav Vasa kröntes till kung. Kalmars ursprungliga stadskärna växte fram nära Kalmar Slott och Slottsfjärden, där den viktiga hamnen fanns. När danskarna anföll Kalmar 1611 blev förödelsen stor. Staden behövde ett säkrare läge och 1640 bestämdes det att stadskärnan skulle flyttas till sitt nuvarande läge på Kvarnholmen. Kalmarborna var först ovilliga, men efter en brand 1647 blev beslutet verklighet. Nästan överallt i centrala Kalmar blir du påmind om den betydelse Kalmar en gång hade genom de varsamt renoverade byggnaderna och försvarsverken från Sveriges stormaktstid. I många av de gamla byggnaderna huserar numera charmiga butiker, restauranger och pubar.

10 000 f.kr. - Kalmarkusten blir isfri då iskanten i stort sett löper parallellt med kusten.
800-900-talet - Maktens centrum är förlagd till bygden omkring Ljungbyån.
1027 - Olav den heliges saga skildrar hur konungen efter slaget i Helgeån blockeras av danskarna och låter flytta sina skepp till Kalmar.
1100 - Skriftliga urkunder om staden Kalmar. Namnet Kalmar påträffas allra tidigast på en runsten från sen vikingatid, bevarad vid Ärja kyrkoruin nära Gripsholm i Södermanland. Där står i modern tolkning: ”Amunde reste denna sten efter i sin son Runulv och efter Ring, sin broder. Han blev dräpt ute i Kalmarna sundum, då de foro från Skåne. Eskil ristade dessa runor”. Namnet Kalmar fanns före staden, kanske oftast förknippat med sundet där en viktig och säkerligen vida sjöfartsled gick fram under vikingatiden. Namnets ursprungliga betydelse är omdiskuterad.
1160 - Ett rundtorn, en s.k. kastal uppförs – kärnan i det blivande Kalmar slott.
1219 - Snorri Sturluson besöker Kalmar som han skrivit om i flera skrifter och han kallar Kalmar ”Kaupbaer” (Köpeby, d.v.s. en ort speciellt inrättad för handel).
1255-1261 - Kalmars mäktigaste man, Magnus Bengtsson, fogde, lagman, storman och dessutom kungasläkting, skriver ett brev till Lübeck rörande en arvstvist. Brevet är försett med Kalmar stads sigill och är därmed det äldsta bevarade stadssigillet i Norden.
1361 - Kalmar fögderi hamnar som pantlån i tysk hand. Efter en invasionen från Mecklenburg styrdes fögderiet under de följande tre decennierna av tyska fogdar. Det finns åtskilliga belägg på intimare samverkan mellan Kalmar och hansestäderna. Man har övervägt om Kalmar t.o.m. nu skulle kunna karaktäriseras som en hansestad. Åtminstone har Kalmar en extremt starkt tysk prägel.
1397 - På trefaldighetssöndagen den 17 juni kröns Erik av Pommern till kung för Sverige, Norge och Danmark under närvaro av bl.a. Drottning Margareta. Den 13 juli bildas Kalmarunionen vid ett stort unionsmöte i Kalmar. Det ofullbordade unionsfördraget blir normgivande för unionsförhållandet.
1497 - Danskarna intar Kalmar slott.
1510 - Svenskarna återerövrar Kalmar slott.
1520 - Den 31 maj landstiger Gustav Vasa på Stensö udde efter sin flykt från Lübeck. Kalmar är då en stad under belägring av Kristian II:s danska trupper. Tre år senare blir han kung och återtar Kalmar slott från danskarna, därmed är Kalmarunionen definitivt krossad.
1520-1543 - Kalmar slott repareras och byggs till under hela Gustav Vasas regeringstid.
1611 - Kalmarkriget. Ett av elva krig mot grannlandet Danmark. Efter 24 dagars belägring faller Kalmar i Kristian IV:s och danskarnas händer.
1638 - I mars anländer skeppen Calmar Nyckel och Fogel Grip till Wilmington, Delaware och bildar New Sweden genom att anlägga Fort Christina.
1640 - Regeringsbeslut att flytta staden till Kvarnholmen, men det dröjer in på 1650-talet innan beslutet förverkligas. Det diskuteras t.o.m. att flytta slottet till nuvarande Laboratorieholmen, öster om Kvarnholmen.
1658 - I och med freden i Roskilde flyttas gränsen mot Danmark och Kalmars betydelse i rikspolitiken minskar.
1676 - Regalskeppet Kronan sjunker efter en strid utanför Ölands östra kust.
1855 - Kalmar får telegrafförbindelse.
1856 - Omfattande renoveringar på slottet. Kalmar inser slottets historiska värde och att ta tillvara slottet som byggnadsverk.
1864 - Södra stambanan är klar och det förändrar förutsättningarna för Kalmar hamn.
1903 - Riksdagen beslutar av ekonomiska skäl att minska antalet stift genom att slå ihop Kalmar och Växjö stift. Kalmarbiskopen Henry William Tottie får sitta kvar fram till sin död 1913.
1945-1972 - Kvarnholmen förändras. 75 nybyggen eller större tillbyggnader och tio andra ingrepp görs på Kvarnholmen och Malmen. Därefter förläggs hela Kvarnholmen med nybyggnadsförbud.
1962 - Som en av de första städerna i Sverige kan Kalmar erbjuda decentraliserad universitetsutbildning i form av ettbetygskurser inom enstaka ämnen. Universitetsfilialen förläggs dock till Växjö ett par år senare.
1970 - Kalmar utses till Årets stad av tidningen Expressen och Kvarnholmen får gågator.
1971 - Den stora kommunsammanslagningen när sju kommuner bildar Kalmar kommun.
1972 - Ölandsbron invigs.
1973 - 19 byggnader i kommunal ägo på Kvarnholmen blir byggnadsminnen. Tidigare var det bara Domkyrkan, slottet och residenset.
1980 - Flygflottiljen F12 läggs ner. Som ersättning byggs Teleskolan och Televerket utlokaliserar en mängd arbetstillfällen till Kalmar.
1985 - Kalmar får Europa Nostra-priset för sitt sätt att bevara gamla byggnader. Den enda kommun som fått det två gånger – för vi får det också 1986.
1994 - Volvo-fabriken i Kalmar läggs ner efter beslut år 1992.
1997 - 600-årsjubileum av Kalmarunionens bildande. En ny positiv anda gror i Kalmar.
2000 - En helt ny stadsdel bildas på Varvsholmen för både företag och bostäder.
2006 - Möbeljätten IKEA slår upp portarna till sitt nya varuhus i Kalmar.
2008 - Kalmar FF vinner sitt första allsvenska guld.

Referenser

Källor