Varbergs fästning

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Varbergs fästning och kallbadhus

Varbergs fästning är ett försvarsverk beläget i den halländska staden Varberg. Fästningen började byggas som en enklare borg redan år 1287, på order av greve Jacob Nielsen som stod anklagad för att ha mördat den danske kungen, Erik Klipping. Under 1300-talet blev Varberg erövrat och återerövrat ett flertal gånger och flera viktiga ledare, däribland den svensk-norske kungen Magnus Eriksson, bodde där. Därför byggdes ett slott innanför murarna.

Den moderna fästningen

1500-talet blev kanoner vanliga under belägringar och detta var fästningen inte byggd för. Mycket av de gamla delarna förstördes och nya försvarsverk byggdes på order av Danmarks kung Christian IV, efter ritningar av den flamländske arkitekten Hans van Steenwinckel. Detta projekt fortsatte in på 1600-talet och när det var klart var fästningen en av de modernaste i Europa. Men danskarna fick aldrig användning för denna nya och starka fästning, för år 1645 slöts freden i Brömsebro och Halland överlämnades till Sverige.

Svensk fästning

I svensk ägo underhölls fästningen, men kom aldrig till användning som försvarsverk. När Sveriges roll som stormakt sedan länge var över såg man inte längre något behov av att ha kvar fästningen och Försvarsmakten lämnade den år 1830, till förmån för Karlsborgs fästning. Under en tid fanns det förslag på att fästingen helt skulle förstöras, men bortsett från lite sten som forslades bort till andra byggen, lät man den vara kvar.

Efter det användes Varbergs fästning som fängelse och kronohäkte fram till år 1930. Runt denna tid började man restaurera fästningen och idag inhyser den bland annat museum, restaurang, café, vandrarhem och smedja. Underhållet sköts idag av ägaren, Statens fastighetsverk samt av Länsmuseet Varberg.

Externa Länkar

Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter