Jugoslavien

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Jugoslavien ("Sydslavien"; makedoniska och serbisk kyrilliska Југославија, Jugoslavija, slovenska, serbisk latinska, kroatiska och bosniska Jugoslavija) var den vardagliga benämningen på en serie statsbildningar som från första världskrigets slut 1918 och fram till 2006 fanns på Balkanhalvön. Det omfattade hela eller delar av det område som i dag utgör staterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Makedonien och Kosovo.

Under olika tidsperioder har svåra strider och krig härjat i Jugoslavien, senast under 1990-talet.

Kungariket Jugoslavien (1918–1945)

Kungariket Jugoslavien, som officiellt hette "Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike" mellan 19181929, bildades 1918 då Österrike-Ungern bröt samman efter första världskriget. Statsbildningen drevs på av den redan självständiga staten Serbien, som ville se ett starkt självständigt och enat rike på Balkanhalvön i hopp om att kunna stå emot framtida intressen från stormakter, då stora delar av den blivande staten varit under österrikisk kontroll under lång tid. År 1929 bytte kungariket namn till Kungariket Jugoslavien. År 1941 invaderades kungadömet av axelmakterna (Operation Strafgericht).

Jugoslavien splittrades svårt under andra världskriget när italienska och tyska trupper i området utropade den Oberoende staten Kroatien som styrdes av Ustasja som samarbetade med bosniska muslimer och som bekämpades i hårda strider av serbiska partisaner. På grund av andra världskriget tvingades kung Peter II i exil och efter krigets slut 1945 bildades socialistiska federationen Jugoslavien under ledning av Josip Broz, även känd som Tito.

Federationen Jugoslavien (1945–1992)

Som federation under efterkrigstiden bestod Jugoslavien av delrepublikerna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien, samt av följande konstitutiva folk: makedoner, serber, montenegriner, bosniska muslimer, kroater och slovener. Dessutom var de serbiska autonoma provinserna Kosovo och Vojvodina också delar av Jugoslavien men ingick inom delrepubliken Serbien. SFRJ (Socialistiska federativa republiken Jugoslavien) hade under sin storhetstid (1960–1989) Europas tredje starkaste armé, JNA även kallad "folkets armé". Armén var den största utgiften för landet, som var större än Tysklands totala militärbudget idag. Landet valde att, till skillnad mot vad andra socialistiska stater gjorde, inte alliera sig med Sovjetunionen. Landet leddes mellan 1945 och 1980 av dess obestridde ledare Tito.

Jugoslavien hade tre officiella språk: serbokroatiska, makedonska och slovenska samt två officiella skriftspråk: kyrilliska och latinska alfabetet; i bruk även på hög administrativ nivå. Något enhetligt jugoslaviskt språk fanns aldrig, även om serbokroatiska talades av en överlägsen majoritet och lästes av samtliga skolbarn, oavsett etnisk tillhörighet, i hela landet.

Förbundsrepubliken Jugoslavien (1992–2003)

1992–2003 fanns Jugoslavien kvar, men inte som socialistisk stat. Bland delrepublikerna återstod bara Serbien och Montenegro. Stjärnan i den jugoslaviska flaggan togs bort.

Konfederation (2003–2006)

Den 4 februari 2003 upphörde också denna sista del av Restjugoslavien att existera och konfederationen Serbien och Montenegro bildades. Flaggan förblev den samma i konfederationen som i den förutvarande förbundsrepubliken Jugoslavien.

Unionsupplösning 2006

Den 21 maj 2006 hölls folkomröstning i Montenegro om landet skulle bli självständigt. Resultatet blev 55,53% för självständighet. Montenegro utropade sig den 3 juni 2006 självständigt och unionen upphörde då de facto. Den 5 juni 2006 förklarade sig Serbien i sin tur självständigt från unionen som därmed upplöstes.

Kosovo

Den 17 februari 2008 utropade Kosovo självständighet från Serbien. Serbien anser att området fortfarande är en del av Serbiens suveräna territorium, flera länder, bland annat Ryssland, vägrar erkänna Kosovos självständighet. Man menar att området inte är ett eget land och att det är ockuperat av en minoritet muslimer som tagit över området från Serbien.

Jordglob.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Geografi och länder