White Flight

Från Metapedia
(Omdirigerad från White flight)
Hoppa till: navigering, sök
Se artikeln Vit flykt för situationen i Sverige.
Karta över St Louis, USA. Stadens migration baseras på statistik sedan 1940-talet och illustrera hur den vita befolkningen har lämnat vissa stadsdelar i takt med att en allt högre andel svart befolkning flyttat in.

Uttrycket White Flight beskriver en trend där vita (engelska "whites") lämnar ett område när befolkningsandelen icke-vita blir större. Fenomenet har undersökts i akademisk forskning. Uttrycket har också använts för att beskriva omfattande emigration av vita från vissa länder.

White Flight - ett världsomfattande fenomen

Fenomenet med White Flight är känt i flera länder med en europeisk befolkning. I USA är det särskilt påtagligt i Washington D.C, New York, San Diego, Las Vegas och Memphis[1] men förekommer även i Oslo, [2] Los Angeles[3] och på flera håll i Storbritannien.[4]

USA

Enligt en amerikansk studie från 2010 kan White Flight spåras tillbaka till mekaniseringen av jordbruket och den gradvisa migrationen av svarta från sydstaternas jordbruksområden till de amerikanska städernas centrala delar. Detta åtföljdes av en vit migration till förorter ("suburbs") runt städernas centrala delar. Både trenderna var starkast under 1940-talet och efterföljande årtionden.[5]

Studier har föreslagit att emigrationen till förorterna berodde på faktorer som stigande brottslighet, ekonomisk vanskötsel, och ökande andel rasliga minoriteter och fattiga i städerna. En del av de som flyttade till förorterna bodde innan i helvita enklaver i städerna utan kontakt i närmaste grannskapet med svarta. Att dessa personer flyttade kan ha berott på faktorer som en oro över hur ändrad befolkningssammansättning ändrade den lokala politiken i städerna. Under 1960- och 70-talet kan faktorer som desegregeringen av den allmänna skolan ha bidragit till den vita migrationen. Det har också föreslagits att den vita migrationen inte nödvändigtvis berodde på den svarta utan orsakades av faktorer som väggbyggen och ökad användning av bilar vilket gjorde det lättare att bo i förorterna. Studien från 2010 hävdade emellertid baserat på statiska beräkningar att den vita migrationen delvis direkt berodde på den svarta. Den bästa modellen angav att immigration av en svart åtföljdes av en emigration av 2,7 vita.[5]

Oro för ökad andel svarta utnyttjades på olika sätt av personer i fastighetsbranschen som därmed kunde köpa fastigheter till underpriser ("blockbusting"). Vissa områden försökte hindra immigration av icke-vita genom direkta förbud eller mer indirekt genom att bara tillåta dyra bostäder.

En studie som undersökte emigration av olika etniciteter fann att både ökande svarta och latinamerikanska befolkningsandelar orsakade vit flykt. Latinamerikanska grupper hade en tendens att emigrera när andelen svart befolkning ökade men den var olika stark för olika latinamerikanska grupper. Den svarta befolkningens emigration påverkades lite av vilka grupper som bodde i grannskapet.[6]

I opinionsmätningar anger många svarta, och i mindre grad även vita, att de kan tänka sig att bo i etniskt blandande områden. Den faktiska bostadssegregationen förefaller vara mycket högre än opinionsmätningarnas resultat. En förklaring ("checkerboard model") för detta är att hävda att man matematiskt kan visa att även relativt svaga preferenser för bo tillsammans med den egna etniska gruppen gradvis över en tidsperiod kommer att orsaka ett slutresultat som innebär nästan total etnisk bostadssegregering. En annan förklaring ("tipping model") är baserat på att olika människor kan ha olika starka preferenser beträffande att bo tillsammans med den egna etniska gruppen. I denna modell lämnar inte människor ett område så länge andelen av andra etniciteter än den egna är lägre än personernas individuella preferenströskel. Men om andelen av andra etniciteter ökar så att preferenströskeln överskrids för bara ett mindre antal personer kan detta medföra en snabb kedjereaktion. Först lämnar personerna med låg preferenströskel området och därmed minskar andelen av denna etnicitet i området ytterligare. Detta medför att även andra personers preferenströskeln kommer att överskridas så att även de därför lämnar området. Slutresultat blir även här etniskt segregerade områden. En studie från 2010 hävdade att förklaringarna är kompatibla med varandra och beskriver olika aspekter av fenomenet.[7]

I juli 2013 lämnades en konkursansökan in för staden Detroit. Skulderna uppgick vid ansökan till 120 miljarder kronor.[8] Detroit har haft en omfattande utflyttning av europeisk befolkning. Från att ha varit cirka 98,6% år 1900 var den europeiska befolkningen år 2000 nere på 10,5%. [9][10][11]

Europa

En studie i Danmark beträffande skolval i Köpenhamn fann att vid en invandrarandel under 35% i den lokala skolan så påverkades inte skolvalet. Ovanför den nivån så valda många infödda danskar en annan skola än den lokala. Samma sak gällde för immigranter som pratade danska hemma men inte för andra immigranter.[12]

Afrika

En miljon vita ("Pied-Noirs") emigrerade från Algeriet efter att landet blivit självständigt 1962.[13]

Kenya blev självständigt 1963. Vid årtiondet slut hade mer än hälften av den vita befolkningen lämnat landet.[13]

Efter att Angola och Moçambique blivit självständiga (1974) emigrerade 95% av de vita.[13]

I Zimbabwe har den vita befolkningen minskat från 296,000 till 30,000 mellan 1975 och 2010.[13]

År 2009 hade i Sydafrika 800,000 av den tidigare vita befolkningen på 4 miljoner lämnat landet enligt en rapport. Den viktigaste orsaken angavs vara rädsla för brottslighet. Andra orsaker inkluderade attacker mot vita jordbrukare, "positiv särbehandling" som missgynnar vita ("affirmative action"), misskötsel av energisektorn vilket skapade elbrist, och oro beträffande korruption och autokratiska politiska tendenser. Också många personer från andra folkgrupper ville lämna landet. En del av de som lämnat landet är högt utbildade vilket orsakat brister på sådan arbetskraft och oro beträffande de långsiktiga konsekvenserna. Vissa har kritiserat siffrorna och hävdar att inte alla lämnat landet permanent.[14]

Bildgalleri

Se även

Referenser

 1. Daily Mail - 'White flight' from U.S. cities as minorities now dominate eight of the country's biggest metro areas
 2. Politiskt Inkorrekt - ”White flight” från stadsdel i Oslo
 3. LA Times - Rodriguez: White flight — to the city
 4. The Telegraph - White flight is a fact of British life
 5. 5,0 5,1 Leah Platt Boustan. Was Postwar Suburbanization "White flight"? Evidence from Black Migration. The Quarterly Journal of Economics, February 2010.
 6. Pais, J. F.; South, S. J.; Crowder, K. (2008). "White Flight Revisited: A Multiethnic Perspective on Neighborhood Out-Migration". Population Research and Policy Review 28 (3): 321–346. DOI:10.1007/s11113-008-9101-x
 7. Zhang, J. (2011). "Tipping and Residential Segregation: A Unified Schelling Model*". Journal of Regional Science 51: 167–193. DOI:10.1111/j.1467-9787.2010.00671.x
 8. Realisten - USA:s svartaste stad går i konkurs
 9. Detroit: first city to lose all of its white population?
 10. Detroit is a shocking example of "white flight."
 11. United States Census Bureau, Detroit (city), Michigan
 12. Beatrice Schindler Rangvid. School Choice, Universal Vouchers and Native Flight from Local Schools.Eur Sociol Rev (2009) doi: 10.1093/esr/jcp024
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Joshua Hammer. (Almost) Out of Africa: The White Tribes, World Affairs Journal. May/June 2010
 14. Fleeing From South Africa, Newsweek, Scott Johnson February 14, 2009

Delar av denna artikel är delvis baserad på text från Wikipedias artikel "White flight" [1] och är därför licenserad under GFDL. Allt sådant material har kontrollerats överensstämma med originalkällorna.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp