1700-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Händelser 1701


Händelser 1701


Händelser 1702


Händelser 1703


Händelser 1704


Händelser 1705


Händelser 1706


Händelser 1707

 • Den 23 maj - Carl von Linné, född Carl Linnæus svensk naturforskare, läkare, biolog, botaniker och författare föds.


Händelser 1708


Händelser 1709


Händelser 1710


Händelser 1711


Händelser 1712


Händelser 1713

 • Den 1 februari - Turkarna försöker att med våld tvinga Karl XII att lämna Bender, vilket är känt som Kalabaliken i Bender. Efter att svenskarna (cirka 45 man) har försvarat sig mot turkarna (cirka 10.000 man) hela dagen övermannas svenskarna och Karl XII tas tillfånga. Karl XII överförs till lustslottet Timurtasch nära Adrianopel och senare till Demotika.


Händelser 1714


Händelser 1715


Händelser 1716


Händelser 1717

 • Den 8 juli - Den norska sjömilitären Peder Tordenskjold försöker inta Strömstad, men möter hårt motstånd.


Händelser 1718


Händelser 1719


Händelser 1720


Händelser 1721

 • Den 25 maj - En svensk försvarsstyrka på omring 300 man kavalleri, allmoge och borgare i Sundsvall, besegras av över 7000 ryssar i slaget vid Selånger (i Sundsvall), vilket blir det stora nordiska krigets sista strid.
 • Den 30 augusti - Freden i Nystad sluts mellan Sverige och Ryssland, vilket avslutar det stora nordiska kriget. Sverige avträder Livland, Estland, Ingermanland, Dagö, Ösel och sydöstra Karelen med fästningarna Viborg och Kexholm, mot ett vederlag på två miljoner riksdaler.


Händelser 1722


Händelser 1723

 • Den 16 april - En stor brand bryter ut i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. Cirka 7 000 trähus brinner ner och dessutom brinner Katarina kyrka.


Händelser 1724

 • Den 10 november - Det så kallade produktplakatet, en efterbildning av den engelska navigationsakten, utfärdas för att stimulera den svenska sjöfarten. Utländska fartyg får till Sverige enbart skeppa varor som har tillverkats i det egna landet eller dess kolonier. Alla andra produkter skall fraktas på svenska fartyg.


Händelser 1725


Händelser 1726


Händelser 1727


Händelser 1728


Händelser 1729


Händelser 1730


Händelser 1731


Händelser 1732


Händelser 1733


Händelser 1734


Händelser 1735


Händelser 1736

 • Den 23 januari - Den nya svenska lagen, 1734 års lag, stadfästs.
 • Den 21 maj - Forskningsexpeditonen anländer till [[[Stockholm]], varvid den svenske naturforskaren Anders Celsius sällar sig till expeditionen.
 • Den 6 juni - Forskningsexpeditionen avreser från Stockholm mot Tornedalen.
 • Den 21 juni - Forskningexpeditionen anländer till Torneå. Man utför mätningar under ett år.


Händelser 1737

 • Den 10 juni - Den franska gradmätningsexpeditionen i Tornedalen återvänder söderut. Resultaten leder till, att man kan bevisa att jorden är tillplattad vid polerna.


Händelser 1738

 • Den 18 december - Arvid Horn tvingas avgå både som svensk regeringschef och kanslipresident, sedan hattarna fått stöd av både adeln, borgarna och det sekreta riksdagsutskottet. Detta maktskifte kan ses som genombrottet för den första svenska parlamentarismen.


Händelser 1739


Händelser 1740


Händelser 1741


Händelser 1742


Händelser 1743


Händelser 1744


Händelser 1745


Händelser 1746


Händelser 1747

 • Den 5 december - Carl Gustaf Tessin blir ny svensk kanslipresident. Han lyckas minska det ryska inflytandet på svensk politik och ökar rådets makt gentemot kungahuset. Han genomdriver också giftermålet mellan Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark, vilket inte är populärt i hovet och leder till att han senare tvingas lämna politiken.


Händelser 1748

 • Den 19 maj - Fredrik I kan inte längre delta i det svenska regeringsarbetet. En stämpel med hans underskrift börjar därför används för undertecknandet av olika dokument.


Händelser 1749


Händelser 1750


Händelser 1751


Händelser 1752


Händelser 1753


Händelser 1754


Händelser 1755


Händelser 1756

 • Den 26 maj - Namnstämpeln med kung Adolf Fredriks namnteckning börjar användas då kungen vägrar att skriva på papper.


Händelser 1757


Händelser 1758Händelser 1759


Händelser 1760


Händelser 1761


Händelser 1762


Händelser 1763


Händelser 1764


Händelser 1765


Händelser 1766


Händelser 1767


Händelser 1768


Händelser 1769


Händelser 1770


Händelser 1771

 • Den 12 februari - Gustav III blir kung av Sverige när fadern Adolf Fredrik avlider.
 • Den 1 mars - Gustav III får i Paris budet om att hans far dött och att han har blivit kung. Han får där skriva under en provisorisk kungaförsäkran om att han skall följa den svenska regeringsformen.


Händelser 1772


Händelser 1773


Händelser 1774


Händelser 1775


Händelser 1776


Händelser 1777


Händelser 1778


Händelser 1779


Händelser 1780


Händelser 1781

 • Den 24 januari - En ny svensk religionsfrihetslag, det s.k. "Toleransediktet" utfärdas. Katoliker och andra icke-lutherska kristna som har kommit till Sverige får fritt utöva sin religion. Svenskar straffas dock fortfarande om de konverterar till någon annan religion.
 • Den 13 mars - Planeten Uranus upptäcks.


Händelser 1782


Händelser 1783


Händelser 1784


Händelser 1785


Händelser 1786


Händelser 1787


Händelser 1788


Händelser 1789


Händelser 1790

 • Den 6 maj - Svenskarna besegras av ryssarna i slaget vid Korhois.
 • Den 15 maj - Svenska flottan besegrar den ryska i skärgårdsslaget vid Fredrikshamn.
 • Den 3 juli - Nästan hela svenska flottan tar sig ut ur Viborgska viken under stark beskjutning av den ryska, vilket är känt som Viborgska gatloppet.
 • Den 9-10 juli - Svenska flottan besegrar den ryska i det andra slaget vid Svensksund, den svenska sjökrigshistoriens största seger någonsin. Den följs med spänning i hela Europa.
 • Den 14 augusti - Fred sluts mellan Sverige och Ryssland i Värälä utan landavträdelser. Ryssarna uppger alla krav på en ändrad svensk konstitution och därmed slutar den ryska inblandningen i svensk politik.
 • Den 30 augusti - Gustav III återvänder i triumf till Stockholm.

Övrigt


Händelser 1791

 • Den 20 juni - Franska revolutionen: Kungafamiljens försök att fly från revolutionen misslyckas och slutar i Varennes; och kungaparet återförs till Paris.
 • Den 17 juli - Franska revolutionen: Massakern på Marsfältet, en rojalistisk reaktion mot republikanerna.


Händelser 1792


Händelser 1793


Händelser 1794

 • Den 26 juni - 80.000 fransmän under Jean-Baptiste Jourdan besegrar en jämnstark österrikisk armé i slaget vid Fleurus.
 • Den 1 november - Det första försöket med optisk telegraf i Sverige genomförs, genom att en födelsedagshälsning till kungen skickas från Katarina kyrktorn till Drottningholms slott.
 • Den 29 juli - Maximilien de Robespierre, fransk revolutionspolitiker avrättas.

Övrigt

 • Kaffeförbud införs i Sverige, till mångas förtret


Händelser 1795


Händelser 1796


Händelser 1797


Händelser 1798


Händelser 1799

Övrigt

 • Rosettastenen som ger lösningen på problemet med att tolka hieroglyferna hittas.
 • Napoleon Bonaparte övertar makten i Frankrike genom Brumairekuppen.
 • Gustav IV Adolf ser med avsky på vad som skett i Frankrike under revolutionen lovar Sverige att stödja Ryssland mot Frankrike.
 • Ännu ett svenskt kaffeförbud införs.
 • Den Wernerska brunnsinrättningen öppnas i Stockholm.
 • Den lappländska staden Dorotea får sitt namn, uppkallad efter Gustav IV Adolfs drottning.