Aktion Reinhardt

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Aktion Reinhardt, var ett program för omfattande deportering av judar ut ur Tyskland och Europa. Programmet avsåg att via transitlägren Treblinka, Sobibor och Belzec tvinga judarna att lämna de av Tyskland kontrollerade områdena. Programmet har sitt namn efter Reinhard Heydrich som utsågs till ansvarig för den slutliga lösningen av judefrågan. I Berlinförorten Am Großen Wannsee den 20 januari 1942, Wannseekonferensen, samordnades aktionen.Aktion Reinhardt - utvising av judar ur Europa

Adolf Hitler tillträdde som rikskansler i Tyskland utarbetades en överenskommelse med sionistiska organisationer. Överenskommelsen Haavara innebar att den sionistiska rörelsen på ett organiserat vis kunde föra judarna ur Tyskland och Europa för att nå sitt mål, en egen nationalstat. En emmigration satte därmed fart[1], dock i ringa omfattning enligt tyskt sätt att se på saken. Sedan Tredje rikets grundande fanns krafter som inte såg med blida ögon hur Tyskland gick från att vara ekonomiskt utblottat efter den stora börskraschen 1929 till att bli en stormakt, militärt, ekonomiskt och nationellt. Den första krigsförklaringen kom redan den 24 mars 1933, varpå judar betraktades som inre fiender.

Då Tyskland invaderade Polen 1 september 1939 (Fall Weiss), delvis som ett resultat av massakern i Bromberg och de havererade förhandlingarna om Danzigkorridoren, deklarerade England krig mot Tyskland. Omständigheterna försvårade Haavara-överenskommelsen vilket ledde till att alltfler judar placerades i koncentrationsläger för arbete för en alltmer krävande krigsindustri, en arbetskraft som kom väl till pass. Parallellt med interneringen i koncentrationsläger företogs så en tvingad deportation av judar ut ur de centrala delarna av Europa, Aktion Reinhardt. Via lägren Treblinka, Sobibor och Belzec fördrevs judar eftersom lägren låg i vad som betraktades som det tyska intresseområdet, i gränslandskapen till de ockuperade delarna av Sovjetunionen.

Evakuering av judar skedde enligt samtida källor på initiativ av bland annat Sovjetunionen och låg utanför Aktion Reinhardt som program. Boken Hitler´s Ten-Year War On The Jews publicerad 1943 av American Jewish Congress uppger på sidan 300 att 1 800 000 judar evakuerats till Sovjetunionen och ytterligare 180 000 emigrerat.[2] På sidan 155 uppges att cirka 500 000 polska judar flytt in i Sovjetunionen 1940 och flera tusen av dessa tagit sig genom Iran och vidare till Palestina, Afrika och Mexico.[3]

Aktion Reinhardt - omfattning

Några säkerställda siffror för programmets omfattning existerar sannolikt inte då det betraktas som ett lagbrott i flera europeiska länder att bedriva vetenskaplig forskning kring Förintelsen. Då målsättningen under hela Tredje rikets existens att driva judarna ut ur Europa är Aktion Reinhardt och Wannseekonferensen endast en intensifiering av det redan beslutade programmet och en mer koordinerad samordning av de behövliga resurserna. Samtida nyhetsrapportering förmedlar siffror på antalet deporterade, siffror som inte kan anses helt tillförlitliga eftersom de publicerades under pågående krig. I nyhetsrapporteringen förekommer även information om evakuerade judar som frivilligt eller ofrivilligt lämnde tyskkontrollerade områden eller områden som var på väg att falla under tysk kontroll.

 • The Jewish Western Bulletin den 15 augusti 1941: "More than 1,000,000 Jews have been evacuated into the Russian interior with the aid of Soviet authorities from the three major Russo-German war fronts, it was reported in Russian quarters here. The Jews, streaming into Russia, were evacuated from Soviet-held Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Bessarabia, northern Bukovina and from Russian cities in the path of the invading Nazi army."[4]
 • Meriden Record den 28 oktober 1941: "So far as can be learned the uprooted Jews are classified as "crminals," "social elements," and "owners of catastrophe apartments." The latter means apartment for Aryan refugees from cities subject to bombings. The first two types are sent to the goverment general (unannexed) area of Poland, chiefly to Litzmanstadt, though some Jews also are being banished to Riga, occupied capital of Latvia, and Minsk, in occupied Russia."[5]
 • The Jewish Western Bulletin 17 april 1942: "The Soviet Jewish State Theatre which was established in Moscow 25 years ago, was recently moved to Tashkent where there are now many Soviet Jews evacuated from the war zones and large numbers of Polish Jews who are permitted to reside here among other cities in Soviet Uzbekistan."[6]
 • Townsville Daily Bulletin den 7 augusti 1942: "The message says reports have been received from Berlin to the effect that all these Jews are to be deported by September, to Poland and Russia. The reason given, is that the Jews might be possible supporters of any second front attempt by the United Nations."[7]
 • Cairns Post den 8 augusti 1942: "The "New York Times" Swiss correspondent says that the Pope is reported to have protesed to Marshal Petain against the inhuman arrests and deportations of Jews from France to Silesia and occupied parts of Russia."[8]
 • The Calgary Herald den 22 augusti 1942: "Some Jewish druggists escaped to New York and have started making cough medicine there since Hitler drove the Jews out, but naturally their orders are not very large yet."
 • The Youngstown Vindicator den 25 oktober 1942: "Nearly 2,500.000 Jews have been shipped to Lublin or to areas farther east, mostly in occupied Russia, as follows: 100.00 from Holland, 50.000 from Belgium, 200.000 from France (shipment just begun), 350.000 from Germany (shipment almost completed), 350.000 from Austria (ditto), 300.000 from Bohemia-Moravia, 100.000 from Slovakia, 400.000 from Hungary (in process), 400.000 from Roumania (ditto), 150.000 from the Baltic states (completed), 150.000 from Greece, Yugoslavia and Bulgaria. All Jews, it is planned, will be in the east by end of this year."[9]
 • The Sydney Morning Herald den 28 augusti 1943, sid 3: "More than 3,000,000 were destroyed by planned starvation, forced labour, deportations and pogroms; 1,800,000 migrated to Russia."[10]
 • The Sunday Morning Star den 29 augusti 1943: "One million, eight hundred thousand Jews were saved by evacuation into the interior of the Sovjet Union."[11]
 • Collier´s Magazine 9 juni 1945: "2,200,000 have migrated to the Soviet Union since 1939 to escape from the Nazis".[12][13]
 • The New York Times den 24 juni 1946: ""Many of them are coming from Russia and if they join those in Poland in an apparent mass movement toward Palestine, we may have to look after 3,000,000 of them," one Army informant said. [...] He added that the group had cpme from the Soviet Union - where they had taken refuge in 1939 - and had journeyed through Berlin and Hanover."[14]

Bildgalleri

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism

Referenser

Källor