Etableringslots

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Etableringslots, är en person som via ett skattefinansierat system får ersättning för att hjälpa nyanlända invandrare att få förtur på den svenska arbetsmarknaden och därmed på etniska grunder sortera bort svenskar. Systemet är en form av positiv särbehandling.

Systemet med etableringslotsar har numera upphört. Detta på grund av kvalitetsbrister och misstänkta mutor till de arbetssökande.

Vem kan bli etableringslots?

Etableringslotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och är ett företag eller en organisation. Exempel på organisationer som skulle kunna bedriva lotsverksamhet är föreningar, idéburna organisationer och branschorganisationer. Även enskilda kan starta lotsföretag. En kommun eller ett kommunalt bolag kan däremot inte vara etableringslots och systemet med etableringslots, som har vissa likheter med instegsjobb, omfattar ej etniska svenskar.

Källor

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk
Goldmoney.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ekonomi