Nystartszon

Från Metapedia
(Omdirigerad från Nystartzon)
Hoppa till: navigering, sök

Nystartszon, är ett begrepp som skapades under regeringen Reinfeldts första mandatperiod på initiativ av Centerpartiet. En nystartszon är ett ekonomiskt program för utsatta områden som ges skattefördelar. Syftet är att ge konkurrensfördelar som inte alla företagare kan tillgodoräkna sig. Eftersom det i regel handlar om förmåner för invandrargrupper, och alltså en etniskt baserad diskriminering mot svenskar, används istället formuleringen "Nystartszon" för att skapa intrycket av politisk handlingskraft med en positiv framtoning.

År 2012 presenterades en utredning (SOU 2012:50) med förslag om nystartzoner. Vilka områden som ska bli nystartzoner föreslågs bestämmas enligt statistik baserad på sysselsättning, försörjningsstöd och utbildningsnivå. Zonerna blir ungefär lika stora som postnummerområden. I zonerna sänks arbetsgivaravgiften för vissa företag från 31,42% till 10,21%. Företagen måste ha driftställe i zonen, minst 25% av de anställda ska bo i zonen, man får ha maximalt 50 anställda, maximal skattesänkningen per person och år är 70,000 kronor, och maximala skattesänkningen per företag och år är 3,4 miljoner kronor. Skattesänkningen kan fås i fem år med förlängningen med halva sänkningen i ytterligare två år. Kostnaderna antas bli 112 miljoner kronor vilket betalas med en höjd arbetsgivaravgift på 0,01%. Förlaget tros kunna träda i kraft tidigast den 1 Januari 2014.[1]

Nystartzonerna antas preliminärt omfatta 1,5% av befolkningen. Sammanlagt 18 zoner antas skapas: 4 i Göteborg, 3 i Malmö, 1 i Stockholm och övriga bland annat i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Södertälje, och Örebro.[1]

Förslaget har kritiseras bland annat med hänvisning till liknande försök i Frankrike och Storbritannien där visserligen fler jobb skapades i områdena med skattelättnader, i alla fall de första åren, men där företag i omkringliggande områden påverkats negativt av den ojämlika konkurrensen och den totala arbetslösheten inte sjunkit.[2]

Kritik har även kommit från flera viktig remissinstanser som ansett att förslaget medför problem som ökad byråkrati, oklara gränsdragningsproblem, minskad rörlighet på arbetsmarknaden, snedvriden konkurrens, och ökad segregering.[3]

År 2013 skrevs i lagrådsremissen med förslaget att "Regeringen anser att en sådan subventionerad anställning som det är fråga om i första hand bör ses som ett sätt att omfördela bördorna av arbetslöshet och inte som ett sätt att i någon större utsträckning påverka nettosysselsättningen...sysselsättningssubventionernas främsta uppgift är att styra arbetskraftsefterfrågan och att vissa undanträngningseffekter därför kan accepteras. Regeringen bedömer således att det faktum att undanträngningseffekter kan uppkomma inte utgör tillräckligt skäl för att inte införa ett system med nystartszoner." Avpixlat kommenterade att "Av detta kan man dra slutsatsen att det inte är nettosysselsättningen man avser vilja förändra i positiv riktning utan att omfördela arbetslösheten så att grupper som står långt utanför arbetsmarknaden kan få arbete – med andra ord vill man göra svenskar arbetslösa för att bereda invandrare arbete och således snygga till den föga imponerande statistiken."[4]

År 2014 angavs att regeringen slopat förslaget helt efter att EU-kommissionen kritiserat förslaget som ett brott mot regler för statsstöd.[5]

Se även

Referenser

  1. 1,0 1,1 Johan Fall. Nystartzoner behöver mer analys. Publicerad: 2012-08-08. Svenskt Näringsliv. http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska_skatt_pa_foretagande/nystartzoner-behover-mer-analys_166148.html
  2. Tobias Sandblad. Lokala skattelättnader mot arbetslöshet kritiseras. onsdag 08 augusti kl 06:42. Ekot. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5222699
  3. Karin Runblom. Skarp kritik mot förslag om nystartszoner. Tisdag 13 november kl 05:55. Ekot. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5343911
  4. Det egentliga syftet med nystartszoner. Publicerat 2013-06-03, 15:49 (Uppdaterat 2013-06-03, 15:51) Avpixlat. https://archive.is/59tpG
  5. EU stoppar Reinfeldts planer: Inga skattefria invandrarzoner. Publicerad 17 april 2014 kl 18.09. Fria Tider. http://www.friatider.se/node/8951

Källor

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk