Balfourdeklarationen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Balfourdeklarationen av 1917

Balfourdeklarationen är en avsiktsförklaring den 2 november 1917 från den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour under ett första försök av den sionistiska rörelsen att etablera en judisk nationalstat i Palestina. Mottagare är Lord Walter Rothschild, ledare för det judiska samfundet i England.[1] Ambitionerna var dock redan kända i den brittiska administrationen vilket bekräftas av ett telegram från Foreign Office i London till High Commissioner of Egypt den 20 maj 1917. Brittiskt flyg släppte under kriget kopior av deklarationen, skrivna på jiddish, över Tyskland för att genom propaganda etablera ett stöd bland de judiska soldater som stred i den tyska armén.[2]


Bakgrund

Den judiska nationaliströrelsen tog form under andra hälften av 1800-talet. Då Moses Hess lät publicera boken Rom och Jerusalem 1862 lades den ideologiska grunden för en rörelse som nådde sitt mål 86 år senare. Med Theodor Herzls bok Judestaten och sammankallandet av den första sionistkongressen i Basel 1897 gick rörelsen in i en nya fas för att försöka uppnå Den Slutgiltiga Lösningen.

Under första världskriget var Palestina en del av Ottomanska riket men tillföll England som ett brittiskt protektorat. År 1899 hade lobbygruppen The Zionist Federation, en gren av World Zionist Organization, grundats i England och Irland.[3] Företrädare för federationen var vid tidpunkten bankiren, politikern och zoologen Lord Walter Rothschild, baron i den inflytelserika familjen Rothschild.

Texten i engelskt orginal

November 2nd, 1917

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely,

Arthur James Balfour

Tolkning

Formuleringen i texten antyder att en tidigare kommunikation förekommit mellan Balfour och Rothschild. Balfour, som är avsändare, innehar posten som utrikesminister och företräder den brittiska regeringen, His Majesty's Government, som formellt endast kontrollerar Palestina som ett protektorat efter kriget. Den brittiska regeringen är dock positivt inställda till etablerandet av ett judiskt hemland inom Palestina, men tycks inte ha för avsikt att stödja tanken om att hela området ska tillfalla den sionistiska rörelsen. Formuleringen antyder även att den brittiska regeringen anar en etnisk konflikt med den befintliga befolkningen i området.

Efterspel

Den sionistiska rörelsen misslyckades med att etablera en egen stat direkt efter första världskriget. Målet uppnåddes dock 1948Israel utropades som egen stat, bland annat efter ett samarbete med tyska nationalsocialister.

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism
Irländare WWI.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Första världskriget