Sionismens samarbete med den tyska nationalsocialismen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Medalj präglad för högtidlighållandet av det samarbete som etablerades mellan tyska nationalsocialister och judiska sionister under andra världskriget.

Sionismens samarbete med den tyska nationalsocialismen. I dagens historieböcker framställs tiden före och under andra världskriget som Tredje rikets aggressiva förhållande till omvärlden i allmänhet och judar i synnerhet, en aggressivitet som resulterade i utrotningsläger och sex miljoner döda judar under Förintelsen. Den överordnade ideologin i Tredje riket, nationalsocialismen, uppfattas som en politisk -ism helt i kontrast till den ideologi som lade grunden för staten Israel, sionismen.

Sionismens politiska idé - nationell socialism

Moses Hess betraktas som sionismens ideologiske fader. Hans bok Rom och Jerusalem från 1862 lade den grund på vilken den judiska nationalismen utvecklades under 1800-talet. Hess beskrivs som en nationalist och socialist vars vision en judisk nationalstat, vilandes på socialistiska principer.[1][2] Theodor Herzl skrev i sina dagböcker att antisemiter skulle komma att bli sionisternas bästa allierade och därmed fungera som en katalysator för att få judar till att emigrera till Palestina och därmed utgöra det nödvändiga befolkningsunderlaget för att bilda en judisk stat. William Zukerman skrev i The Canadian Jewish Chronicle den 9 augusti 1935: "Whether Zionists want it or not, they cannot get away from the fact that they share with the Nazis the underlying principles of National Socialism."[3]

Samarbeten och överenskommelser

  • The Canadian Jewish Chronicle rapporterade den 29 december 1933 att tyska nationalsocialister hade tillåtits deltaga på ett sionistiskt möte: "We can now understand why the Nazis recently graced a Zionist meeting with their precense, and even applauded certain remarks of the speakers."[4]
  • I The Pittsburgh Press den 20 november 1938 skrev Rabbi Edward L. Israel: "We cannot keep from mind the grim thought that during Hitler´s rise to power, a number of wealthy Jews helped to finance his campaign."[6] I en artikel publicerad i The Calgary Herald den 19 januari 1985 sade den ryske historikern Lev Korneyev att judiskt ägda banker finansierade Adolf Hitler på vägen till makten.[7]
  • Den världsberömde nazistjägaren Simon Wiesenthal har lämnat olika vittnesmål för sina egna förehavanden under andra världskriget. I ett av dessa uppger Wiesenthal att han åtnjöt stora friheter och fick ansvarsområden samt möjligheten att bära pistol under sin tyska fångenskap. Den förre förbundskanslern i Österrike, Bruno Kreisky, anklagade 1975 Wiesenthal för att använda "maffiametoder" och för att ha varit en agent åt tyskarna.
  • Rederiet Lucy Borchardt tränade unga judar i sjöfart. Verksamheten bedrevs som en form av Hachshara-läger‎: "The Jewish community newspaper's 11th March 1938 report about the occupational training of Jewish youth made the exaggeration that the training in seamanship included "learning all deck and engine-room trades". For most it meant the leaning of a semi-skilled job on board ship. There were no formal examinations. This would have been possible only after an additional training. Nevertheless, many of these merchant marine chalutzim found a position with the embryo Jewish merchant marine after having acquired an emigration certificate for Palestine. Later people affectionately referred to Lucy Borchardt as the "mother of the Jewish merchant marine". This has a certain justification."[12]

Bildgalleri

Se även

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket