Assyrier

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Assyrier, är en kristen folkgrupp med rötterna i det forna assyriska imperiet beläget i Mesopotamien, i vad som idag är Syrien, Irak, Iran och Turkiet. Den etniska beteckningen som används av medlemmarna är sūrāyā, sūrōyō eller sūryōyō beroende på dialekt. Assyrierna har ända sedan 612 f.Kr. saknat ett eget hemland och därför levt som en minoritetsgrupp i sitt forna hemland. Assyrierna var en av de första folkgrupperna som bekände sig till kristendomen. På 500-talet delades kyrkan och på många sätt även folket.


Religion

I dag tillhör assyrierna flertalet kyrkor, däribland österns apostoliska och katolska assyriska kyrka, kaldeiska katolska kyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan samt den syrisk-katolska kyrkan. Dagens assyrier talar assyriska, även kallat syriska, som tillhör den semitiska språkstammen. Den moderna assyriskan som talas idag delas vanligen upp i två huvuddialekter: öst- och västassyriska. Assyriska är ett språk som talades av majoriteten i mellanöstern under biblisk tid.

Assyrier - en folkgrupp på väg att försvinna

Hundratusentals assyrier lever idag utanför sitt hemland, de flesta av dem i Europa. Uppskattningsvis 100 000 assyrier lever i Sverige där myndigheterna ställer krav på integrering och assimilering. Folkomflyttningen av assyrier till Europa har varit omfattande under senare delen av 1900-talet och en stor del av folkgruppen benämns som svenskar från ledande politiska företrädare. Nationalismen och den etniska medvetenheten är stark inom gruppen men det mångkulturella samhället ställer allt högre krav på förändringar för att anpassa assyrier till andra grupper vilket långsiktigt leder till dess upplösning.

Se även

Källor