Forum för levande historia

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forum för Levande Historia

Forum för levande historia (FFLH), är en myndighet som enligt egna uppgifter har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003 och har bland annat gett ut häftet om detta må ni berätta. Överintendent är sionisten Eskil Franck. Myndigheten ligger på Stora Nygatan 10-12 i Gamla Stan, Stockholm.

Historik

Etnicitetsrelaterade lobbyorganisationer
Invandringsförespråkande och
"antirasistiska" lobbyorganisationer
5i12-rörelsen
Allmänna arvsfonden
Antidiskrimineringsorganisationer
Brottsbejakande vänsterorganisationer‎
Centrum mot rasism
Exit
Expo
Fores
Förbundet allt åt alla
Forum för levande historia
Illegala invandrares lobbyorganisationer
Inte rasist, men…
Juridikfronten
Migro
Motargument
Nätaktivisterna
One Sweden
Oss alla
Politiskt korrekta lobbyorganisationer verkande på unga
Postkodlotteriet
Quick Response
Researchgruppen
Rädda Barnen
Röda Korset
Seglora smedja
Slutpixlat
Svenska FN-förbundet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges Ensamkommandes Förening
Teskedsorden
Toleransprojektet
Ungdom mot rasism
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vanliga påståenden om invandring
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Identitära och nationella lobbyorganisationer
Portal:Identitarism
Portal:Svensk nationalism

Forum för levande historia inrättades efter en rad beslut av regering och Riksdag. Initiativet till informationsinsatsen levande historia togs av statsminister Göran Persson år 1997. År 2000 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda hur verksamheten kunde permanentas (Forum för levande historia, SOU 2001:05). Riksdagen beslutade i december 2001 att en ny myndighet skulle inrättas. Under 2001-2002 förberedde Kommittén för levande historia etablerandet av myndigheten. Den 1 juni 2003 bildades myndigheten officiellt.

År 2006 utökade den nya borgerliga regeringen uppdraget till att omfatta informationsspridning beträffande "kommunismens brott mot mänskligheten".

Verksamhet

Sedan myndighetens bildande har Forum för levande historia genomfört en lång rad projekt. I verksamheten ingår förutom projekt också en löpande verksamhet: 27 januari - Förintelsens minnesdag, Per Anger-priset, lärarseminarier/utbildningar, programverksamhet och mycket mera.

Myndigheten har också gett ut rapporter och genomfört utställningar beträffande ämnen som rasbiologi, "homofobi", "islamofobi", och romers rättigheter.

Utredningen "Främlingsfienden inom oss" (2012) skrev att "De främsta målgrupperna för FLH:s verksamhet är lärare och elever i årskurs nio och gymnasiet. FLH arbetar bland annat med pedagogiska material, utställningar, seminarier och sociala medier.

FLH tar även fram ny kunskap och väcker debatt genom att genomföra enkätundersökningar och ge ut rapporter om intolerans, attityder och etniska gruppers situation.

De utställningar som myndigheten tar fram visas både i de egna lokalerna i Stockholm och runt om i landet. Under år 2011 var fyra av myndighetens utställningar på turné i Sverige och sågs av knappt 180 000 personer, varav drygt 40 000 skolelever. De utställningar som visades i FLH:s lokaler i Stockholm sågs av drygt 11 000 personer varav 8 500 skolelever.

För att stödja lärare i arbetet mot intolerans och främlingsfientlighet arbetar FLH med lärarfortbildningar. Man genomför även resor för lärare i syfte att studera Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Totalt fortbildades under år 2011 drygt 850 lärare.

FLH fick under år 2011 tre särskilda regeringsuppdrag: att kartlägga kunskapsläget avseende antisemitism och islamofobi, att utreda hur romernas kultur och språk kan få en starkare ställning än i dag samt att utveckla metoder och arbetsmaterial för att stärka ungdomars demokratiska värderingar. Det sistnämnda uppdraget resulterade i ”Uppdrag: Demokrati”, ett omfattande webbaserat metodpaket som riktar sig till årskurs nio och gymnasiet. Tre teman – demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter – problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden. Under 2012 har FLH ett fortsatt regeringsuppdrag att sprida metodpaketet i hela landet, främst inom skolan men även till andra aktörer som genomför demokratifrämjande verksamhet."[1]

Utredningen föreslog ytterligare pengar för att FLH ska informera om "Islamofobi" och "främlingsfientlighet i Sveriges historia".[1]

Information från webbplats

    För att förstå dagens situation är det viktigt att känna till historien. Och genom att ta hjälp av historien skapar Forum för levande historia kunskaper om samtiden.– Forum för levande historia

Kritik mot Forum för levande historia

Den i Sverige bosatte sionistkritikern Lars Wilhelmson kallar Forum för levande historia för "En myndighet för sionistisk ideologiproduktion". Wilhelmson skriver: "FFLH bedriver framförallt projekt i skolorna och genomför tvivelaktiga opinionsundersökningar bland allmänheten. Den samarbetar vidare helt öppet och skamlöst med till exempel den sionistiska propagandainstitutet MEMRI (Middle East Media Research Institute). Vi har här alltså ett unikt exempel på en av staten auktoriserad sionistisk ideologiproduktion med efterföljande påbjudna kampanjer innehållande rikligt med färdigproducerat gratismaterial."

Då Forum för levande historia 2008 arrangerade utställningen Sverige och Förintelsen publicerades en annons i Göteborgs-Posten onsdagen den 18 april 2007 som förkunnar att en person vid namn Sonja Remann efter giftermål i Norge deporterades till Auschwitz 1942 där hon avled. I annonsen står det:

"Enligt dödsattesten mördas Sonja och pojkarna 1 december 1942, direkt vid ankomsten till Auschwitz"

Den svenske revisionisten Lars Adelskogh kontaktade då Göteborgs stadsmuseum, där utställningen hölls, och efterfrågade vad som stod i dödsattesten. Adelskoghs fråga löd: "Exakt vad står i dödsattesten?" Efter påtryckningar och en omfattande kommunikation med Göteborgs stadsmuseum och den statliga myndigheten och projektledare Marie Braunerhielm framkom det efter en tid att någon dödsattest inte fanns att visa upp, vilket Adelskogh betraktar som att Forum för levande historia "spelade bluffpoker" eftersom de uppgifter som annonserades inte var korrekta.

Efter att uppdraget utökades till att omfatta kommunism uppstod omfattande kritik från vänsterhåll.

253 akademiska forskare i historia och andra humanistiska ämnen skrev år 2008 på ett upprop mot myndigheten. Uppropet skrev bland annat att "På flera håll i världen har politiker under senare år alltmer försökt detaljstyra historieförmedlingen i samhället. Historiska skeenden lyfts ur sitt sammanhang och ges en officiellt sanktionerad tolkning. Att ifrågasätta den kan vara förenat med betydande risker. År 2006 ville en majoritet i Frankrikes nationalförsamling kriminalisera förnekelse av folkmordet på armenierna 1915. Brott mot förbudet skulle leda till fängelse. I Schweiz dömdes en person i december 2007 till dryga böter för samma brott. I Turkiet kan man däremot råka illa ut om man påstår att folkmordet har ägt rum. Detta sker samtidigt som yttrandefriheten urholkas också på andra sätt i samband med det så kallade kriget mot terrorismen...Vi historiker och samhällsforskare som undertecknat detta upprop har olika politiska uppfattningar, men vi förenas i åsikten att det inte kan vara statens och regeringens uppgift att ersätta ordinarie historieundervisning med kampanjhistoria och i detalj föreskriva hur historien ska tolkas och användas."[2]

Nättidningen Nya Dagbladet frågar i sin granskning av svenskfientligheten varför myndigheten inte jämställer alla människor utan helt exkluderar rasism och hatbrott mot svenskar "Vi har inte tittat på det. Det är frågan vad ett hatbrott mot en svensk är? Det vet inte jag hur man definierar." säger projektledare Joakim von Scheele. Forum för levande historia menar att de saknar forskningsunderlag för att kunna arbeta mot rasism och intolerans mot svenskar. Trots att myndigheten säger att de inte har något forskningsunderlag hävdar man att rasism mot svenskar inte är något nämnvärt problem.[3]

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen


Externa länkar

Referenser

  1. 1,0 1,1 Främlingsfienden inom oss. SOU 2012:74. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2012/11/sou-201274/
  2. "Regeringen gör historia till ideologiskt slagfält". Publicerad 2008-04-01 23:50. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/debatt/regeringen-gor-historia-till-ideologiskt-slagfalt/
  3. Svenska myndigheten om övergrepp mot svenskar: ”Det är inte allvarligt”. Publicerad 2016-01-27 11:18. Nya Dagbladet. http://nyadagbladet.se/inrikes/forum-for-levande-historia-och-svenskfientligheten-granskas/
Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism