Centrum mot rasism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Etnicitetsrelaterade lobbyorganisationer
Invandringsförespråkande och
"antirasistiska" lobbyorganisationer
5i12-rörelsen
Allmänna arvsfonden
Antidiskrimineringsorganisationer
Brottsbejakande vänsterorganisationer‎
Centrum mot rasism
Exit
Expo
Fores
Förbundet allt åt alla
Forum för levande historia
Illegala invandrares lobbyorganisationer
Inte rasist, men…
Juridikfronten
Migro
Motargument
Nätaktivisterna
One Sweden
Oss alla
Politiskt korrekta lobbyorganisationer verkande på unga
Postkodlotteriet
Quick Response
Researchgruppen
Rädda Barnen
Röda Korset
Seglora smedja
Slutpixlat
Svenska FN-förbundet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges Ensamkommandes Förening
Teskedsorden
Toleransprojektet
Ungdom mot rasism
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vanliga påståenden om invandring
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Identitära och nationella lobbyorganisationer
Portal:Identitarism
Portal:Svensk nationalism

Centrum mot rasism är en ideell förening som anger sig arbeta mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi, antisemitism, islamofobi och antiziganism.

Bakgrund

I januari 2002 tillsatte statsrådet, den socialdemokratiska Mona Sahlin en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet, som fick till uppgift att se över formerna för det antirasistiska arbetet. Ett av arbetsgruppens förslag blev att ge statligt stöd till ett Centrum mot rasism.

Ett möte med ett stort antal organisationer hölls i Stockholm den 6-7 september 2003. Här antogs organisationens stadgar och en styrelse valdes.

Verksamheten finansieras bland annat med bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Glassar

En av de mest uppmärksammade "rasism-fallen" gällde glassen "Nogger Black", som uppmärksammades under april år 2005, vilket sedan även publicerades som bok av Oscar Pripp och Magnus Öhlander med namnet "Fallet Nogger Black". Ett annat uppmärksammande fall var glassen "88:an", där CMR drog paralleller till sifferkombinationen 88, vilket kan tolkas som en kodbeteckning för Heil Hitler.

Skämtbild föreställande GBs glassgubbe i Tredje riket. OBS: Bilden är manipulerad

Fallet Jallow Momodou

I samband med ett besök av den för antisemitism anklagade pastorn Jesse Jackson[1][2] besök i Sverige uppmanades utbildningsminster Jan Björklund att uppmärksamma vad som uppfattas som ett svenskt deltagande i den transatlantiska slavhandeln. Bakgrunden var en polisanmälan mot konstnären Dan Park som låtit trycka upp bilder på Jallow Momodou iförd bojor.

Händelsen föranledde debatt på forum och bloggar där kritiker menar att Centrum mot rasism skuldbelägger dagens svenskar för en inblandning i en slavhandel endast en ytterst liten minoritet av tidiga släktingar direkt eller indirekt var inblandade i. Debatten handlade även om andra etniska gruppers förflutna i slaveriet och dagens situation, då slaveri ännu förekommer. Centrum mot rasism anklagades även för att medvetet undvika att belysa handel med européer samt att, av politiskt korrekta skäl, inte belysa den judiska rollen i den transatlantiska slavhandeln som bland annat professor Tony Martin har forskat kring och som erkänns av judiska författare i bland annat böckerna Jews and Judaism in the United States: A Documentary History och New World Jewry 1493-1825: Requiem for the Forgotten samt The Secret Relationship Between Blacks and Jews utgiven av den nationalistiska organisationen Nation of Islam.[3][4][5][6]

Andra skandaler

Centrum mot rasism har varit involverade i flera andra skandaler som sexuella trakasserier och ekonomiska märkligheter. Under 2016 låg CMR aktivitet på sparlåga, Facebooksidan under 2016 bestod av två delningar av andras inlägg samt en uppdatering av omslagsfotot. Trots detta har CMR sedan 2011 tagit emot 7,1 miljoner kronor i bidrag från MUCF.

Se externa länkar nedan.

Externa länkar

Kritik

Referenser