British National Party

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
BNP:s logotyp.

British National Party är ett brittiskt nationaldemokratiskt parti.

Partiledare sedan 2014 är Adam Walker. Partiet har samarbetat internationellt med bland annat Nationaldemokraterna och Front National.

BNP ger ut tidningarna The Voice of Freedom och Identity, driver internetbutiken Excalibur, arrangerar den årliga Red White and Blue-festivalen, och stödjer skivbolaget Great White Records.

Historia

Det har funnits två partier vid namn British National Party. Det första existerade mellan 1960 och 1967, och bildades genom sammanslagningen av National Labour Party och White Defense League.

Det moderna BNP grundades 1982 genom en förening av New National Front (som leddes av John Tyndall) och British Movement (som leddes av Ray Hill). Tyndall blev BNP:s ledare, och höll kvar sin position tills 1999, då han ersattes av Nick Griffin. I juli 2014 blev Adam Walker partiordförande.

Politik

Översättning av information från BNP:s hemsida

Invandring - dags att säga ifrån!

Med nuvarande demografiska trender kommer vi, det inhemska brittiska folket, vara en etnisk minoritet i vårt eget land inom sextio år. För att se till att detta inte händer, och att det brittiska folket bevarar sitt hemland och sin identitet, manar vi till omedelbart stopp av all kommande invandring, omedelbar deportering av kriminella och illegala invandrare, och införandet av ett system av frivillig omplacering, varigenom de invandrare som lagligen är här ska ges möjlighet att återvända till sina etniska ursprungsländer, assisterade av generösa finansiella incitament för både individer och de berörda länderna. Vi ska avskaffa den "positiva diskrimineringen" som har gjort vita britter till andra klassens medborgare. Vi ska också ta hårdare tag mot flodvågen av "asylsökande", som alla är falska eller kan hitta skydd mycket närmre sina hemländer.

Europa - tillbaka till brittisk självständighet!

Vi motsätter oss en gemensam europeisk valuta, och stödjer den majoritet av det brittiska folket som vill behålla pundet och sina traditionella vikt- och måttenheter. Samtidigt är vi för så bra relationer som möjligt med våra europeiska grannar och tycker att Europas nationer ska fritt kunna handla och samarbeta när alla inblandade parter tjänar på det, dock utan att tvingas in politisk och ekonomisk likriktning. Därmed står vi för ett brittiskt utträde ur Europeiska unionen. Istället för EU siktar vi på större nationell självförsörjning, och arbetar för att återupprätta Storbritanniens familje- och handelskontakter med Australien, Kanada, Nya Zeeland, och för att handla med resten av världen så som det passar oss. I och med vårt utträde ur EU kommer BNP att använda det nettobidraget på 43 miljoner pund om dagen som Storbritannien i nuläget skänker EU för att finansiera mycket mer användbara projekt här hemma.

Lag och rätt - ta i hårt mot brottsligheten!

BNP kommer att ta i hårt mot brottsligheten och återställa allmän säkerhet och förtroende. Vi ska fria polisen och domstolarna från de politiskt korrekta begränsningar som hindrar dem från att sköta sina jobb ordentligt. Den liberala fixeringen vid de kriminellas "rättigheter" måste ersättas av en omsorg för offrens rättigheter, och oskyldiga människors rättighet att inte bli offer. Vi stödjer återinförandet av kroppsstraff för småkriminella och vandaler, samt återinställningen av dödsstraff för pedofiler, terrorister and mördare som en möjlighet för domare i fall då deras skuld har bevisats bortom all tvivel, som genom DNA-bevis eller att de tas på bar gärning.

Ekonomi - brittiska arbetare först!

Globalisering, med dess export av jobb till Tredje världen, bär med sig undergång och arbetslöshet för brittiska industrier och de samhällen som är beroende av dem. Följaktligen manar BNP för selektivt exkluderande av utländska varor från den brittiska marknaden och minskandet av utländsk import. Vi ska se till att våra tillverkade varor, när det är möjligt, är producerade i brittiska fabriker, som anställer brittiska arbetare. När detta är utfört kommer arbetslösheten i detta land ta slut, och säker, välbetald sysselsättning kommer att frodas; äntligen kommer vårt folk gå tillbaka till arbetet, och slöseriet och orättvisan av att ha mer än 4 miljoner människor i en armé av arbetslöshet, dold av Labours statistiska pillande, att upphöra. Vidare anser vi att brittisk industri, handel, land och andra ekonomiska och naturliga tillgångar i slutändan tillhör den brittiska nationen och folket. Därför kommer vi att återställa vår ekonomi och vårt land till brittiskt ägarskap. Vi manar också till att inhemska britter ska prioriteras på arbetsmarknaden. Vi ska ta aktiva steg mot att bryta upp de socialt, ekonomiskt och politiskt skadliga monopol som nu etableras av supermarknadsgiganterna. Slutligen vill vi ge brittiska arbetare en andel av framgången och rikedomen hos de företag vars förtjänster skapas av deras arbete genom att uppmuntra aktieägande och kooperativa planer för arbetare.

Utbildning - disciplin, kvalitet, prestationer!

Vi är emot de "trendiga" pedagogikmetoderna som har gjort Storbritannien till en av Europas sämst utbildade nationer. Vi ska stoppa politiskt korrekt indoktrinering i alla dess former, och vi ska återupprätta disciplin i klassrummet, återge lärarna auktoritet och lägga betydligt mer vikt på att ge unga människor de industriella och teknologiska färdigheter som behövs i den moderna världen. Vi ska också sträva efter att ingjuta i de unga kunskaper om och stolthet över de inhemska brittiska folkens historia, kultur och arv.

Jordbruk - kvalitet före kvantitet!

Vi ser en stark, sund jordbrukssektor som livsviktigt för landet. Storbritanniens farmindustri ska uppmuntras att producera en mycket större del av nationens behov av matprodukter. Kvalitet kommer att omprioriteras framför kvantitet, då vi förändras från att tävla i en global ekonomi till att maximera Storbritanniens självförsörjning. Vi ska tillförsäkra en stor förändring mot nyttigare och mer hållbart organiskt jordbruk. Vi är förpliktigade att återställa Storbritanniens en gång stora fiskeindustri med återinförandet av de tidigare exkluderingszonerna kring vår kust.

Hälsa - förstaklassig vård åt alla!

Vi är helt tillägnade en gratis, fullt finansierad offentlig sjukvård för alla brittiska medborgare. Vi ska återuppliva sjukvården genom att öka antalet anställda och antalet sängar, skära ner på onödig byråkrati och genom att rikta oss mot roten av den låga rekryteringen och kvarhållandet - låga löner. Vi ska se till att inga pengar ges i utlandshjälp då våra egna sjukhus har ont om sängar och anställda för att sköta dem. Mer vikt måste läggas på nyttig livsstil, med större förståelse av förhindrandet av sjukdom genom fysisk motion, en mer hälsosam miljö och förbättrade dieter.

Transport - dags att investera!

Storbritanniens offentliga transportsystem kräver ökad investering för att det ska nå upp till världens högsta standard. Fiaskot med järnvägsprivatiseringen, med olika företag som sköter service och spår, leder till högre avgifter och lägre säkerhet, och behöver tas itu med. Trafikstockning i våra städer måste lättas genom ökade incitament att använda järnvägs- och bustransport istället för privata bilar. Det första steget är att sätta stopp för brottsligheten och förfallet som håller många människor borta från offentlig transport. Bilister ska inte göras till syndabockar för regeringens misslyckanden. Bensinskatten borde sänkas, motvägarnas hastighetsbegränsningar ökas, och dolda fartkameror borde förbjudas. Mycket mer måste göras för att uppmuntra utvecklingen och användningen av renare bränsle.

Miljö - en renare, grönare framtid!

Vår vision för Storbritannien är ett rent, vackert land, fri från föroreningar i alla dess former. Vi ska genomdriva återhållningen av aktiviteter, vare sig företags eller individers, som skadar miljön. "Förorenaren betalar för att städa upp röran" måste bli ett faktum, inte bara ett slagord vid val. I städer skulle vi arbeta för att ersätta den brutalistiska modernismen av 1960-talets arkitekturstil med en blandning av traditionella lokala stilar och material, och se till att bebyggelse sker på en mer mänsklig skala.

Utlandsbistånd - dags att lägga våra pengar på vårt eget folk!

Vi avvisar idén om att Storbritannien för evigt ska bekosta den tredje världens inkompetenta och korrupta stater genom att ge dem finansiell hjälp. Vi ska koppla utlandsbistånd till vår frivilliga återvandringspolitik, varigenom de nationer som tar avsevärda mängder människor tillbaka till sina hemländer kommer att behöva pengar för att kunna integrera de som återvänder. De miljarder pund om året som kommer att sparas genom denna politik kommer att ges till viktiga tjänster i Storbritannien.

Pensionärer - pensionärer före asylsökande!

De förhållanden som många av Storbritanniens äldre människor tvingas leva i är en skam för nationen. Vi lovar att se till att alla våra gamla kan leva i bekväma hem, och ska återupprätta inkomstlänkar till pensioner. Äldre människor som har betalat skatt hela livet och fött upp familjer borde inte behöva sälja sina hem för att kunna betala för omvårdnad.

Nordirland - slut på sekterism!

Storbritannien har skamligt nog tillåtit terroristerna i NI komma nära segern, när IRA kunde ha förgjorts för länge sedan. Regeringens svaghet har lett till hundratals dödsfall och gett terroristerna inflytande i regeringen. Vi skulle avsluta alla försök att tvinga det nordirländska folket att acceptera utländsk inblandning i sina angelägenheter, och handskas med terrorism - från vilken sida som helst - en gång för alla. Ingen som har kopplingar till terroristorganisationer som vägrar överge sina vapen borde få träda in i regeringen. Vi skulle avskaffa statssponsrad segregering inom utbildningen. På längre sikt vill vi få slut på konflikten i Irland genom att välkomna hela den irländska ön som likställda kompanjoner i en federation av de brittiska öarnas nationer.

Försvaret - inga fler nedskärningar!

Upprepade nedskärningar av försvaret har gjort Storbritanniens militär farligt svag. Vi ska öka Storbritanniens trupper för att se till att de kan handskas med alla nödlägen, och försvara vårt hemland och vår självständighet. Vi ska ta tillbaka våra trupper från Tyskland och dra oss ur NATO, eftersom den senaste tidens politiska utveckling har gjort båda förbindelser meningslösa. Vi ska stänga ner alla utländska militära baser på brittisk jord, och vägra att riskera brittiska liv i "fredsbevarande" uppdrag i delar av världen där inga brittiska intressen står på spel - ett ställningstagande av beväpnad neutralitet. Vi ska också återupprätta värnplikten för våra unga, med val mellan civilplikt eller militärtjänst.

Utrikesärenden - Storbritanniens intressen först!

Storbritanniens internationella relationer bör handla om skyddet av våra egna nationella intressen, inte vad vi tycker om andra nationers interna politik. Vi ska inte ha några tvister med nationer som inte hotar brittiska intressen. Vi ska bibehålla en självständig utrikespolitik, och inte vara en ryggradsslös betjänt åt USA, det "internationella samfundet", eller något annat land.

Demokrati - låt folket bestämma!

Det brittiska folket uppfann modern parlamentarisk demokrati. Trots det har det brittiska folket på senare år förnekats sina demokratiska rättigheter. I fråga efter fråga ignoreras och åsidosätts åsikterna av majoriteten av det brittiska folket av en politiskt korrekt "elit" som tror sig veta vad som är bäst. Vad det gäller invandring, dödsstraff, överlämnandet av brittisk suveränitet till EU, och flera andra områden, har demokrati har varit frånvarande då Labour, de Konservativa och Liberaldemokraterna sammansvärjer sig i valen för att det brittiska folket inte ska få några riktiga valmöjligheter i sådana viktiga frågor. BNP existerar för att ge det brittiska folket den valmöjligheten, och därmed återställa och försvara de grundläggande demokratiska rättigheter som vi har förnekats. Vi förespråkar mer demokrati, inte mindre, på nationell, regional, och lokal nivå.

Makt bör överlåtas till lägsta möjliga nivå så att lokala grupper kan bestämma över det som kommer att påverka dem. Vi ska ta bort de lagliga inskränkningar av yttrandefrihet som de senaste 40 årens regeringar har infört. Vi ska införa en Förteckning av rättigheter som garanterar grundläggande friheter för det brittiska folket. Vi ska se till att vanliga britter har riktig demokratisk makt över sina egna liv och att regeringen, lokal och nationell, verkligen är ansvarig inför folket som röstar fram den.

Valresultat

Externa länkar