Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Etnicitetsrelaterade lobbyorganisationer
Invandringsförespråkande och
"antirasistiska" lobbyorganisationer
5i12-rörelsen
Allmänna arvsfonden
Antidiskrimineringsorganisationer
Brottsbejakande vänsterorganisationer‎
Centrum mot rasism
Exit
Expo
Fores
Förbundet allt åt alla
Forum för levande historia
Illegala invandrares lobbyorganisationer
Inte rasist, men…
Juridikfronten
Migro
Motargument
Nätaktivisterna
One Sweden
Oss alla
Politiskt korrekta lobbyorganisationer verkande på unga
Postkodlotteriet
Quick Response
Researchgruppen
Rädda Barnen
Röda Korset
Seglora smedja
Slutpixlat
Svenska FN-förbundet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges Ensamkommandes Förening
Teskedsorden
Toleransprojektet
Ungdom mot rasism
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vanliga påståenden om invandring
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Identitära och nationella lobbyorganisationer
Portal:Identitarism
Portal:Svensk nationalism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förkortat MUCF, tidigare gick man under namnet Ungdomsstyrelsen, är en statlig myndighet inrättad 1994 som lyder under Utbildningsdepartementet. [1]

Verksamhet

Man fördelar även ut bidrag till olika organisationer och föreningar.

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

MUCF anger med rubriken "Uppdrag från regeringen" att "Varje år får vi regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har. Vi kan även få särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen kan komma när som helst under året och är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet."[2]

Rapporten Främlingsfienden inom oss anger att "När Integrationsverket lades ner vid halvårsskiftet 2007 fick Ungdomsstyrelsen överta en del av de uppgifter som verket tidigare hade ansvarat för, främst fördelning av bidrag till organisationer inom det civila samhället, bland annat till organisationer som arbetar för att främja integration, förebygga och motverka diskriminering eller stödja personer som vill lämna rasistiska och liknande organisationer.

Av regleringsbrevet för myndigheten för verksamhetsåret 2012 framgår att myndigheten har 18 särskilda regeringsuppdrag (sex nya och tolv tidigare uppdrag). Uppdragen rör många olika områden: förebyggande arbete, främjande arbete, uppföljningar, stödinsatser och attitydundersökningar."[3]

"Statskontoret genomförde under 2011 en myndighetsanalys som visar att myndigheten fått uppdrag av regeringen som ligger utanför ramen för myndighetens instruktion. På grund av avsaknad av mål för verksamheten anser Statskontoret att det är svårt att värdera den (Statskontoret 2010)."[3]

Bidrag

Myndigheten ger omfattande bidrag till en mängd olika invandringsförespråkande och "antirasistiska" lobbyorganisationer och till en mängd olika etniska minoriteters lobbyorganisationer.

Detta gäller dels bidrag som kan till sökas för just sådana ändamål (exempelvis "Etniska organisationer ", "Mot rasism och intolerans", "Mot våldsbejakande extremism och stöd till avhoppare", "Antidiskrimineringsverksamhet", "Antidiskrimineringsbyråer", "Jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter", "Jämställdhetsprojekt", "Ideella organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet", etc.) och dels generella bidrag som ofta går till sådana organisationer (exempelvis "Barn- och ungdomsorganisationer", ""Kvinnoorganisationer", "Ung och Aktiv i Europa", "Ungas organisering", "Kvinnors organisering", "Demokratifrämjande verksamhet", "Engagemangsguider", etc.)

Rapporten Främlingsfienden inom oss (2012) föreslog utökad verksamhet av Ungdomsstyrelsen mot "främlingsfientlighet" på nätet.[3]

Budget

År 2016 delade man totalt ut ungefär 370 miljoner kronor till alla slags organisationer. Vidare hade man ansvar för att dela ut bidrag inom olika EU-program. MUCF själv hade en budget på ungefär 76 miljoner kronor.[4]

Kritik

Ungdomsstyrelsen har kritiserats för bland annat fusk, godtycke och partipolitik gällande bidragen, för att bidrag gått till organisationer med skadligt verksamhet, och för att SDU som enda ungdomsförbund till ett riksdagsparti nekats bidrag. Se externa länkar nedan.

Timbros webbtidning Smedjan har gjort en reportageserie om bidragsfusket vilken finns under fliken "Smedjans granskning" nedan. Några organisationer i urval nämns här.

Föreningen Sveriges Förenade Muslimer

Föreningen Sveriges Förenade Muslimer bjuder in föreläsare som propagerar för våldsbejakande islamism. Den sprider antisemitiska, homofoba och kvinnoföraktande budskap.

Rådet av enade Kreoler

De senaste två åren har Rådet av enade kreoler fått 1,3 miljoner kronor av statliga MUCF för att "chilla organiserat". Målet var att hitta lokaler åt unga, men någon lokal finns inte. Däremot har föreningen lagt hundratusentals kronor på arvoden, "postkolonial kunskapsproduktion" och att söka mer bidrag.

Booster

Denna paraplyorganisation har erhållit 6.1 miljoner i bidrag mellan 2011 och 2016 av MUCF. Det enda konkreta som organisationens erbjudande om ekonomisk hjälp verkar ha åstadkommit är att sponsra intresseföreningen Ljusgruppens inköp av material till två hemsnickrade trälådor. Plankorna som har använts ser ut att vara av enkel furu, vilket som mest kostar ett par hundra kronor.

2016 avslog MUCF Boosters årliga bidragsansökan, avsedd för verksamhetsåret 2017. Orsaken anges vara bristande redovisning.

Centrum mot rasism

2006 drog regeringen in statsbidragen för CMR. Nya lokaler renoverades och möblemang byttes halvårsvis. Någon seriös verksamhet tycktes däremot inte existera.

Under 2016 låg CMR aktivitet på sparlåga, Facebooksidan under 2016 bestod av två delningar av andras inlägg samt en uppdatering av omslagsfotot. Trots detta har CMR sedan 2011 tagit emot 7,1 miljoner kronor i bidrag från MUCF.

Externa länkar

Kritik

Smedjans granskning

SDU-konflikten

Referenser

  1. Förordning (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen. https://lagen.nu/2007:1140
  2. Om Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen. http://www.ungdomsstyrelsen.se/om-ungdomsstyrelsen
  3. 3,0 3,1 3,2 Främlingsfienden inom oss. SOU 2012:74. http://www.regeringen.se/sb/d/15547/a/203123
  4. Ungdomsstyrelsens årsredovisning 2016. 2017-02-23. MUCF. https://www.mucf.se/publikationer/arsredovisning-2016