Arktos

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Produktkatalog, sommaren 2017.
Olika publikationer utgivna av Arktos under 2017.
Arktos bokbord på den konservativa bokmässan Zwischentag i Berlin, 2013.
Arktos vd, Daniel Friberg, håller tal på American Renaissance i Tennessee, 2017.
Boksignering av den ungerska utgåvan av Högern kommer tillbaka på Budapests årliga bokmässa 2016.
Gruppfoto med delegationerna från Arktos och EU, tillsammans med representanter för Art of Living, utanför College of Ayurvedic Science and Research vid Art of Livings internationella högkvarter i Bangalore, september 2013.
Reklambanner från 2010.

Arktos är ett förlag och en nätbutik. Bolaget grundades i november 2009 av Daniel Friberg och tre andra medarbetare från Motpol från Danmark och Norge, och lanserades för allmänheten under våren 2010. Bolaget är baserat i Storbritannien och utgivningen består huvudsakligen av traditionalistisk litteratur och författare kopplade till den europeiska nya högern. De utgivna författarna innefattar bland andra Julius Evola, Guillaume Faye, Alain de Benoist, Troy Southgate, Lars Holger Holm, Henrik Johansson och Tomislav Sunic. I samband med lanseringen av nätbutiken lades verksamheten för Integral Tradition Publishing ned och rättigheterna för utgivningarna övergick till Arktos Media Ltd.

Namnet är härlett ur det grekiska ordet för björn (αρκτος). Kontinenten Arktis är uppkallad efter detta ord, och namnet refererar till stjärnbilderna Ursa Major (Stora Björn) och Ursa Minor (Lilla Björn). Arktos är också namnet på en av de grekiska Horerna – årstidernas och den naturliga tidsindelningens gudinnor. Arktos är där den sista timmen, natthimlen och stjärnbilderna.[1]

Information från webbplats

Personerna som driver Arktos tillhör skilda nationaliteter och är verksamma i olika länder över hela världen. De förenas av att de alla har gjort iakttagelsen att det finns ett snabbt växande antal människor som anser att det moderna samhället länge har utvecklats i helt fel riktning. Vissa betraktar detta som ett huvudsakligen politiskt eller sociologiskt problem, medan andra tror att problemet är andligt eller metafysiskt till sin rot. Ytterligare andra ser dessa faktorer som sammanflätade.

Den bärande tanken bakom Arktos är att det finns något gemensamt som sammanbinder alla dessa individer och idéer, oberoende av enskildheter, och att det huvudsakliga hindret för att åstadkomma någon påtaglig förändring det senaste halva århundradet har varit internt käbbel om just sådana enskildheter. Arktos ställer sig inte bakom någon särskild ideologi, politisk åsikt eller trossystem. Vi strävar inte efter konsekvens och enhetlighet. Vår ambition är istället att erbjuda människor av olika övertygelser alternativ till modernismens elände. Vi överlämnar åt ödet att avgöra vilka frukter sådana frön kan tänkas bära i framtiden.

Vårt sortiment består framförallt av böcker, men omfattar också musik- och livsstilsprodukter. Våra böcker, såväl de från andra förlag som vi saluför i egenskap av återförsäljare, liksom de vi publicerar själva, har det gemensamt att de på ett eller annat vis bidrar till att lägga grunderna för alternativa visioner av världen och dess framtid. Varje produkt i Arktos katalog har utvärderats ingående av vår personal och syftar till att möta ett behov som vi bedömer finns hos människor som, liksom vi själva, inte delar de värderingar som dominerar samhället idag.

Några ord av T.E. Lawrence kan få sammanfatta Arktos ambition: ”Alla drömmer, men inte på samma sätt. De som drömmer om natten, försjunkna i sina sinnens dammiga skrymslen, finner när de vaknar att deras drömmar blott var luftslott. Med dem som drömmer om dagen förhåller det sig annorlunda. De är farliga, ty de kan med öppna ögon handla i enlighet med sina drömmar och förverkliga dem."[2]


Utgivningar

Böcker

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021


2022

Ljudböcker

Tidskrifter

Album

Video

Referenser

Externa länkar