Trotskism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Trotskism är en marxistisk inriktning och kommunistisk ideologi och rörelse grundad av och uppkallad efter Lev Trotskij.

Trotskij arbetade under Lenin under och efter bolsjevikrevolutionen i Ryssland 1917 och trotskismen är en variant av marxism-leninismen. Det står ofta i motsats till Stalinismen, med en stor ideologisk skillnad i att Stalin officiellt förespråkade byggandet av kommunismen i Sovjetunionen, medan Trotskij förespråkade export av den kommunistiska revolutionen till andra länder.

Viktor Suvorov och andra har hävdat att Stalins officiella position helt enkelt var en avledningsmanöver för att lura de icke-kommunistiska länderna (vilket troligen annars skulle ha varit tvungen att klassificera Sovjetunionen som öppet stödjande våld och revolutioner i andra länder). De hävdar att Stalin i hemlighet också alltid stödde idén att sprida den revolutionära kommunismen till andra länder och planerade i hemlighet från början för ett framtida världskrig för spridning av kommunismen. Kommunismens svarta bok, "Del II världsrevolution, inbördeskrig och terror", beskriver Stalins omfattande hemliga stöd för kommunistiska revolutionära aktiviteter i andra länder, även under mellankrigsåren, i motsats till officiella uttalanden.

Trotskismen var och är en av de mest inflytelserika formerna av kommunism utanför de kommunistiska staterna (där den var förbjuden).

En orsak till detta är att trotskister ofta skyller på alla problem i de kommunistiska staterna på Stalin och hävdar att han förstörde kommunismen och ignorerar att dessa problem redan existerade under den tid då Lenin och Trotskij hade makten.

En annan anledning till populariteten kan vara att Trotskij var jude, vilket kan ha ökat intresset för trotskismen bland inflytelserika kommunistiska judar. Efter att Israel skapades, stödde vissa judiska trotskister istället pro-sionistisk neokonservatism.

Entrism, som är ett sätt att försöka ta över eller påverka andra, ofta större organisationer eller partier, som till exempel trotskister som infiltrerar dessa rörelser, är en halvofficiell del av trotskismen. Det finns många exempel på detta av trotskisterna. Trotskistiska organisationer har också ofta skapat frontorganisationer, ofta officiellt för att stödja en viss politiskt korrekt sak som "anti-rasism" och i koalition med mer vanliga organisationer, men med trotskisterna i kontroll eller havandes ett stort inflytande.

Trotskisternas mer öppna pro-revolutionära ideologi kan vara attraktiv för den mer extrema och våldsamma vänstern, som antifagrupper och individer. De hävdar ofta att de är trotskistiska eller sociala anarkister.

Ett kännetecken för trotskismen, som eventuellt är relaterad till de som attraheras av den och de ofta nära associationerna med anarkistiska organisationer, har varit de omfattande interna stridigheterna och sekterismen i och med att det ofta finns många små, ömsesidigt fientliga, trotskistiska organisationer i samma område.

Marx and Engels.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Vänsterideologi