Fria Tider

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Fria Tider

Fria Tider är en webbtidning med artiklar om aktuella ämnen och händelser i världen och Sverige som bildades 2009. Som ansvarig utgivare anges Widar Nord. En regelbunden skribent har varit Carl Lundström men även artiklar från olika namnkunniga personer har publicerats genom åren. Exempelvis Paul Gottfried, Pat Buchanan, Stellan Bojerud och Jonas de Geer.

Den 28 juni 2010 bytte Fria Tider grafiskt gränssnitt, logotyp och layout. Fria Tider betraktas som en del av alternativ media och en bidragande orsak till tidningsdöden, vilket föranledde Åsa Linderborg att i november 2012 hota med polisanmälan.

Självbeskrivning

"Fria Tider är en partipolitiskt oberoende tidning vars ledarsida är ideologiskt influerad av den amerikanska paleokonservatismen och libertarianismen. Politiskt märks framförallt tidningens kritik mot den förda invandringspolitiken, statligt framtvingade jämlikheten, Sveriges deltagande i internationella militära insatser, forskningen kring den ”globala uppvärmningen”, korruptionen inom statliga myndigheter, verk och andra offentliga organ samt slöseriet med svenska skattebetalares pengar.

Vänsterextrema Expo och vissa etablerade tidningar har i svepande ordalag omskrivit Fria Tider som ”högerextrema”. Om man med detta menar att vi står långt till höger i traditionella höger-vänsterfrågor så är det givetvis rätt. Menar man däremot att vi är någon form av nazister eller extrema nationalister så har man fel. Fria Tider har aldrig haft någon koppling till sådana grupper. Vi är emellertid övertygade, baserat på empiriska data, om att en viss etnisk samhörighet krävs om den samhällsmodell som vi förespråkar – frihetlig demokrati med minimal statsmakt och minimalt skattetryck – ska kunna uppstå och vidmakthållas. Det stora inflödet av bidragsberoende invandrare vars närvaro i Sverige står och faller med att svenskar ska avstå större delen av sin inkomst för att försörja dem oroar oss. Vi tror inte att exempelvis somalier kommer vara integrerade och arbeta med icke-subventionerade jobb om hundra år. Snarare ser vi hur problemen förvärras. Vi tror att detta har orsaker som är relaterade både till arv och miljö, men främst det förstnämnda. Denna ståndpunkt grundar vi inte på någon sorts ideologisk ”högerextrem” övertygelse utan på modern forskning, och vi skulle gärna önska att verkligheten såg annorlunda ut. Emellertid anser vi, som konservativa, att politiken bör utformas efter verkligheten och inte tvärtom. Endast det ohållbara bidragssystemet och relativa välståndet (som i sin tur beror på den ständigt expanderande bostadsbubblan) förhindrar idag att Sverige bryts upp i en färgad underklass och en vit medel- och överklass. När bubblan spricker inträder denna samhällsmodell ganska snabbt, och hur ”antirasistiskt” är egentligen det?"[1]


Referenser

  1. Svar på frågor till redaktionen. Av Redaktionen den 19 april kl 16:50. Fria Tider. http://www.friatider.se/svar-pa-fragor-till-redaktionen-1

Externa länkar