Museum of Tolerance

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Museum of Tolerance i Los Angeles, USA, foto: Magnus Manske

Museum of Tolerance är ett museum som enligt egna uppgifter sprider kunskap om tolerans, upplyser om fördomar och rasism. Verksamheten vänder sig till stor del mot yngre och merparten av besökarna är studenter. Museum of Tolerance, förkortat MOT, grundades 1993 av Marvin Hier och drivs under Simon Wiesenthal Center‎s beskydd.


Förintelsen

Museum of Tolerance har för visning flera artefakter från Förintelsen. Bland annat visas vad som uppges vara orginalbrev av Anne Frank och Heinrich Himmler samt olika objekt från Mauthausen och Auschwitz-Birkenau. MOT arrangerar tillsammans med Anti-Defemation League evenemang för att försöka bemöta vad som kallas Förintelseförnekare. Inför Förintelsens minnesdag den 27 januari 2012 uppmärksammades The Survivor Mitzvah Project, ett projekt för att hjälpa de Förintelseöverlevare som inom ramen för Aktion Reinhardt deporterades ut ur Tredje riket.

Missvisande och vilseledande uppgifter

Museum of Tolerance uppger att begreppet The Final Solution avsåg massmord av Europas judar. Organisationen uppger även att sex miljoner judar mördades under åren 1933 till 1945. MOT undfaller att berätta för sina besökare att vittnesuppgifter gör gällande att det i Treblinka ska ha använts dieselavgaser från en tillfångatagen rysk stridsvagn av modell T-34 för att mörda människor. I sektionen med redogörelser från överlevare förekommer på flera platser uppgifter om att judar tvingades bära en gul Davidsstjärnan på kläderna, dock utan att upplysa läsarna om att det var efter en idé av Georg Kareski.

MOT listar kronologiskt händelseutvecklingen i Tyskland under rubriken Timeline of the Holocaust: 1933-1945. Flera viktiga händelser för full förståelse utelämnas dock. För april 1933 ges inte bakgrunden till den bojkott mot judiska affärer som hölls under en dag, den ekonomiska krigsdeklarationen som initierades den 24 mars samma år. Protokollen från Wannseekonferensen hävdar museet felaktigt att det innehåller uppgifter om att utrota Europas judar.

Museet uppger felaktigt att Jesse Owens nekades erkännande av Adolf Hitler för sina idrottsliga insatser under sommar-OS 1936. Inget nämns om sionismens samarbete med den tyska nationalsocialismen, vilket ger intrycket att den sionistiska rörelsen inte välkomnade de tyska kraven på att tvinga judarna ut ur Europa.

Under sektionen Glossary of the Holocaust hänvisar MOT till Kurt Gerstein och hans redogörelse för gaskammarmord i Belzec.

Besökare på museet möts regelbundet av budskap som sänds via TV-monitorer. Bland annat med klipp från Martin Luther Kings I have a dream-tal.

På museets hemsida återfinns THE FIRST REPORT ABOUT AUSCHWITZ som bland annat hänvisar till rapporten som publicerades av War Refugee Board i november 1944. Rapporten som skrevs av bland annat Rudolf Vrba anses ha ett högt bevisvärde för förekomsten av systematiska mord i Birkenau. Museet ger dock inte läsarna någon information om Vrbas vittnesmål under rättegången mot Ernst Zündel i Toronto 1985 eller att han redogjorde för dubbelt så många dödsfall än den idag officiella siffran.

Förintelseförnekande uppgifter

Protokollen från Nürnbergprocessen, som fastställer att det i Dachau förekom massmord i gaskammare, avfärdas av MOT. Under processen visades filmen Nazi Concentration Camps. Filmen anses vara bevismaterial för att det i lägret förekom massmord i gaskammare. Museum of Tolerance avfärdar även samtliga vittnesmål om systematiska gaskammarmord i Dachau.

Antisemitism

Winston Churchill lyfts fram som en politisk ledare som anses ha förstått att Adolf Hitler var ett hot mot Europa. MOT utelämnar dock Churchills antisemitiska åsikter, bland annat att han kallade judar för Hebrew bloodsuckers och ansåg att de låg bakom Ryska revolutionen.

Kritik

Museet har fått kritik för att vara indoktrinerande och utnyttja barns svagheter. Upplägget anses ge föga utrymme till egna tankar och fri åsiktsbildning. Vid entrén till museet måste besökarna gå in genom en dörr under vilken en skylt med texten "Prejudiced" (svenska: fördomsfull). Besökarna välkomnas av "The Manipulator", ett antal TV-apparater i taket som förmedlar museets budskap. Balanserad information med andra åsikter eller fakta än det museet förmedlar existerar inte.[1]

År 2005 aviserade Marvin Hier planer på att expandera verksamheten till Israel och bygga Museum of Tolerance and Center for Human Dignity ovanpå Mamilla-kyrkogården i västra Jerusalem, alldeles intill Sion-torget. Planerna väckte uppståndelse då Mamilla-kyrkogården är en muslimsk kyrkogård. Planerna drogs tillbaka efter påtryckningar från judiska och muslimska grupper.

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Externa länkar