Kurt Gerstein

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kurt Gerstein, foto:Mike Smith
Voices & Views, A history of the Holocaust - Deborah Dwork, foto:Mike Smith

Kurt Gerstein, född 11 augusti 1905 i Münster, Tyskland. Död 25 juli 1945 i Paris, Frankrike. Född och uppvuxen i en medelklassfamilj och son till en preussisk officer. Studerade vid universiteten i Aachen och Marburg där han utbildade sig till ingenjör med inriktning på gruvteknik. Vid universitetet i Tübingen påbörjade Gerstein av utbildning inom medicin, men avbröt studierna då andra världskriget kom emellan. Under andra världskriget tjänstgjorde Gerstein som SS-officer.


Gersteins erkännanden - sex olika versioner

Den franske historikern Henri Roques gjorde en djupanalys av Gersteins erkännanden 1986. Roques doktorerade vid Universitetet i Nantes, Frankrike, och skrev en avhandling baserad på Gerstein. Roques bevisade hur etablerade historiker medvetet hade manipulerat framställandet av Gersteins erkännande. Resultatet blev att Frankrikes utbildningsminster för högre studier, Alain Devaquet, suspenderade rektorn för universitet, Jean-Claude Rivierre, och Henri Roques blev ifråntagen sin doktorsgrad. Fyra år senare, 1990, tillkom i Frankrike lagen Fabius-Gayssot, en lagstiftning som kriminaliserar ifrågasättandet av Förintelsen. Roques granskning av Gersteins erkännanden har översatts till engelska och publicerats av IHR. Detta arbete har dessutom kompletterats med verket Quand Alain Decaux reconte l'histoire du SS Kurt Gerstein som Roques har skrivit ihop med Vincent Reynouard.

Gersteins erkännanden finns i sex versioner, varav fyra är skrivna på franska och två på tyska. Roques menar att de franska versionerna av Gersteins erkännanden är språkligt dåliga, skrivna av en person som knappt behärskar franska. Roques analys visar även att tre olika skrivmaskiner har använts, en för de franska och två olika skrivmaskiner för de två tyska upplagorna. De sex versionerna, som kallas T I till T VI, är sins emellan olika.

Gersteins besök i koncentrationsläger

Enligt den gängse uppfattningen i historieböckerna ska Gerstein ha besökt lägren Belzec och Treblinka augusti 1942. Där ska han ha blivit vittne till när tusentals judar gasas ihjäl i gaskammare. Ett par dagar senare ska så Gerstein ha träffat den svenske diplomaten Göran von Otter på ett tåg mellan Warszawa och Berlin och informerat von Otter om sina upplevelser i lägren och bett om att den svenska regeringen skulle vidtaga åtgärder. Det förekommer även uppgifter om att Gerstein ska ha försökt kontakta Vatikanens attaché vid den schweiziska legationen i Berlin.

I sina erkännanden om Belzec berättar Gerstein bland annat att man i gaskammare med en ungefärlig storlek på 25 kvadratmeter fick plats med ca 700-800 personer och att håret från de judiska fångarna användes till tätning i u-båtar och beklädnad. Då Gerstein bevittnar en påstådd gasning av judiska fångar så använder han ett stoppur och konstaterar att processen tar nästan tre timmar eftersom motorn som genererar dieselavgaser plötsligt krånglar. Genom ett fönster kan man se in i gaskammaren och därmed avgöra när allt är klart. När Gerstein så anländer till Treblinka ser han en 35-40 meter hög trave med kläder. Gerstein hävdar vidare att 25 miljoner människor har gasats ihjäl i de tyska koncentrationslägren.

Historiker använder Gerstein som källa

Den svenska historikern och ständige sekreteraren vid Svenska Akademien, Peter Englund, baserar ett kapitel i sin essäsamling Brev från nollpunkten åt Kurt Gersteins erkännanden. I sin bok Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death Camps (Indiana University Press 1987) använder sig Yitzhak Arad av Kurt Gerstein som huvudvittne.

Kurt Gerstein avled i ett franskt fängelse i juli 1945. Den officiella orsaken är självmord.

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Externa länkar