Modernism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Modernism är ett samlingsbegrepp för idéströmningar som under 1700-talet och den industriella revolutionen fick stor betydelse och inflytande i den västerländska världen. Särskilt karaktäristisk var att tron på övertro och religion blev åsidosatt till fördel för fornuftstro och tillbedjan med upplysningstanken som en central komponent.

Av dessa idéer som präglar modernism är bland andra:

  • En framtidstro och positiva förväntningar av människans ansträngningar för att skapa och behärska framtiden.
  • Detta skulle bland annat baseras på empiri och observationer. Vetenskapens fundament var bara ett praxis som genomförde observationer och det empiriska arbetet, varefter teorier framställdes, testades och förutsägelser gjordes.
  • Denna vetenskapliga uppfattning, positivismen, betydde således att de blev klassades som naturlagar, för både inom naturen och samhället.
Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp