Statsminister

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Statsminister är titeln på regeringschefen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I andra länder har man andra titlar för regeringschefen, i Storbritannien och många andra europeiska länder har man titeln Premiärminister. I Sverige är statschefen däremot formellt kung Carl XVI Gustaf. I republiker är statschefen en President med varierande makt och befogenheter beroende på konstitutionen.

Sverige

I Sverige infördes med 1809 års regeringsform titlarna justitiestatsminister och utrikesstatsminister. Dessa var de främsta ledamöterna av statsrådet (regeringen) men hade inte ställning av regeringschef. Vid en reform av regeringsformen 1876 bestämdes att det skulle finnas en statsminister, som skulle vara chef för regeringen, medan ett annat statsråd blev chef för justitedepartementet och därmed kom att kallas justitieminister. Utrikesstatsministern blev minister för utrikes ärendena, i dagligt tal utrikesminister. Sveriges förste statsminister blev Louis De Geer, som fram till dess hade varit justitiestatsminister.

I Sverige var statsministern tidigare en av de tre ämbetsmän som bar titeln excellens. De andra två var utrikesministern och riksmarskalken. Magdalena Andersson var den första kvinnliga statsministern.