Rasbiologi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Rasbiologi är vetenskapen om biologiska människoraser. Forskningen har varit tvärvetenskaplig. I den tidiga forskningen lade man stor vikt vid att undersöka fysiska skillnader och det bedrevs omfattande rasbiologisk forskning inom fysisk antropologi. Allt eftersom bättre mätmetoder har utvecklats inom psykologi och genetik har dessa även används för forskning beträffande psykologiska och genetiska skillnader mellan olika människoraser.

Rasbiologi liksom själva existensen av biologiska människoraser blev politiskt inkorrekt efter andra världskriget och i synnerhet inom amerikansk antropologi. Forskning om rasliga skillnader har dock fortsatt bland annat inom psykologin. Även inom amerikansk antropologi har det skett forskning exempelvis beträffande rättsantropologiska rasbestämningar av skelettdelar. Under senare tid har allt mer omfattande forskning bedrivits om genetiska skillnader mellan olika grupper och om gruppernas genetiska historia. Det har vidare hävdats att även om vissa forskare av politisk skäl undviker termer som "ras" och "rasbiologi" så har deras forskning i praktiken varit rasbiologisk. För källor och vidare diskussion se artikeln om människoraser.

"Rasforskning" behöver inte nödvändigtvis vara en synonym med rasbiologisk forskning då vissa forskare som helt förnekar att biologiska människoraser finns ändå anser att man kan bedriva forskningen om "ras" och "raser" men då som helt socialt konstruerade grupper.

I den tidiga forskningen lade man stor tyngd vid praktiska applikationer som rashygien/eugenik och termen rasbiologi användes ibland närmast synonymt med termen rashygien.

Se artikeln om socialdarwinism beträffande relationen till detta ämne.

Se även