1600-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Händelser 1600


Händelser 1601


Händelser 1602


Händelser 1603


Händelser 1604


Händelser 1605


Händelser 1606


Händelser 1607


Händelser 1608


Händelser 1609

Osorterade händelser

 • Johannes Kepler publicerar sin upptäckt att planeternas banor är eliptiska istället för cirkelformade.


Händelser 1610


Händelser 1611


Händelser 1612


Händelser 1613


Händelser 1614


Händelser 1615


Händelser 1616


Händelser 1617


Händelser 1618


Händelser 1619


Händelser 1620


Händelser 1621


Händelser 1622


Händelser 1623


Händelser 1624


Händelser 1625


Händelser 1626


Händelser 1627

 • Gustav II Adolf skriver ett brev om Frihet för Fremmande, som willia sättia sig neder i Swerige syftandes främst på zigenare.


Händelser 1628


Händelser 1629

 • Den 30 juli – En jordbävning i Neapel, Italien, dödar 10 000 personer.


Händelser 1630


Händelser 1631


Händelser 1632Händelser 1633


Händelser 1634


Händelser 1635


Händelser 1636


Händelser 1637


Händelser 1638


Händelser 1639


Händelser 1640


Händelser 1641


Händelser 1642


Krig mellan Sverige och Danmark bryter ut. Kriget, som kom att bli känt som Torstenssons krig, varar till 1645.


Händelser 1644


Händelser 1645


Händelser 1646

Händelser 1647

Händelser 1648


Händelser 1649


Händelser 1650


Händelser 1651


Händelser 1652Händelser 1653


Händelser 1654


Händelser 1655


Händelser 1656


Händelser 1657


Händelser 1658


Händelser 1659


Händelser 1660


Händelser 1661


Händelser 1662


Händelser 1663

Händelser 1664


Händelser 1665

Händelser 1666

 • London drabbas av Den Stora Eldsvådan (Great Fire of London)
 • Den 19 december – Lunds universitet grundas


Händelser 1667


Händelser 1668


Händelser 1669


Händelser 1670


Händelser 1671


Händelser 1672


Händelser 1673


Händelser 1674

Händelser 1675


Händelser 1676


Händelser 1677


Händelser 1678


Händelser 1679


Händelser 1680

 • Straffen för slagsmål, oljud och förargelse under kyrkobesök i Sverige skärps, på vissa punkter till dödsstraff.
 • Karlskrona anläggs vid Trossö och blir svenska flottans nya bas och största varv. Flottbasen flyttas från Stockholm dels för att man vill ha den i en hamn, som är garanterat isfri året runt, dels för att man vill ha den närmare Skånelandskapen.
 • Under riksdagen yrkar de lägre stånden på reduktion, men adeln spjärnar emot. Adelsmannen Hans Wachtmeister framlägger ett eget reduktionsförslag, som antas av riksdagen. Samtliga donationer från utrikesprovinserna skall dras in till kronan och de inkomstbringande grev- och friherreskapen avskaffas. Även donationer med större årlig avkastning än 600 daler silvermynt reduceras. På så vis går lågadeln ganska fri från reduktionen, medan högadeln drabbas hårt. Sammanlagt 80 procent av 1600-talets jordavsöndringar återgår till kronan. Enligt dekret från Karl XI får riksrådet endast yttra sig om det tillfrågas och utgör inget hot.


Händelser 1681

 • Den 28 oktober – En kvinna i London piskas offentligt för brottet "att ha involverat sig inom politiken".

Övriga händelser

 • Oktober - Den svenska reduktionskommisionens första domar fälls.
 • Freden mellan Nederländerna och Sverige ratificeras genom garantitraktaten i Haag. Båda länderna skall följa frederna i Westfalen och Nijmegen. Nederländerna får ställning som "mest gynnad nation" i de svenska hamnarna.
 • Lundabiskopen Canutus Hahn sätts att leda försvenskningen av Skånelandskapen. Man börjar ersätta danska böcker med svenska och svenska blir skol- och kyrkospråk.
 • Den sista dodofågeln dödas.
 • Fransmannen Jean-François Regnard företar en resa till Norrland och skriver senare en bok om sina möten med lapparna.
 • Tolv judar konverterar till kristendomen i Tyska kyrkan i Stockholm. Detta har så stort propagandavärde att kungen, drottningen och änkedrottningen är dopvittnen.
 • Borås brinner ner till grunden.
 • Olov Svebilius blir ny svensk ärkebiskop.


Händelser 1682

Övriga händelser

 • November - Den svenska riksdagen lägger hela lagstiftningen och reduktionsarbetet i kungens hand. Kungen bestämmer sig för att gå hårdare åt lågadeln i reduktionen och tvingar ständerna att erkänna att han har enväldig makt att "läna och åter taga".
 • Lunds universitet öppnas på nytt, efter att ha varit stängt under Skånska kriget (1675-1679). Den svenska krigsmakten får en ny organisation då man på kungens förslag inför indelningsverket. Istället för dyra legoknektar och tvångsutskrivna svenskar skall armén bestå av indelta. Varje rote (2-4 gårdar) skall försörja ett soldattorp och förse soldaten med materiella förnödenheter. Indelningsverket innebär att svenska armén blir stående och mer regelbunden samt därmed bättre tränad än tidigare.


Händelser 1683

 • Den 4 juni - Gustav, svensk prins, son till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark föds.

Övriga händelser

 • Karl XI utfärdar nya krigsartiklar. De innebär bland annat ett utökat skydd för krigsfångar.
 • Amiralen Hans Wachtmeister faller i onåd för sitt vidlyftiga flottprogram. Kungen skall ha kommit till Karlskrona och jagat honom med en påk. Wachtmeister klarar sig dock och får behålla sin post.
 • Erik Dahlberghs stadsplan för mönsterstaden Karlskrona ligger färdig.
 • Den tyske bataljmålaren Johann Philip Lemke inkallas till Sverige för att förhärliga de svenska krigsframgångarna på duk.


Händelser 1684


Händelser 1685


Händelser 1686

 • Isaac Newtons verk Philosophiaee naturalis principia mathemathica utkommer.


Händelser 1687


Händelser 1688


Händelser 1689


Händelser 1690

Händelser 1691

Händelser 1692

Händelser 1693

Händelser 1694


Händelser 1695

Händelser 1696


Händelser 1697


Händelser 1698

Händelser 1699