Herman Fleming

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Herman Fleming. Ämbetsman. Född på Villnäs i Finland den 17 september 1619, död 1673. Son till Klas Fleming i hans första äktenskap.

Herman genomförde sina studier i Sverige och begav sig därefter ut i världen på resor där han sysselsatte sig med skeppsbyggeri.

När danska kriget utbröt kallades han hem av fadern för att göra sin fosterländska plikt. Han utnämndes 1644 till befälhavare på skeppet Regina, där han deltog i den sjöexpedition som kostade has far livet.

1645 utsågs han till amirallöjtnant, 1650 blev han riks- och amiralitetsråd samt överståthållare i Stockholm. 1651 blev han friherre och 1654-1657 generalguvernör över drottning Kristinas underhållsländer.

Under Karl X Gustavs regering var Herman Fleming mycket inflytelserik. När konungen var frånvarande var hans röst i rådet av stor vikt. Han förordnades till ledare för fjärdepartsräfsten för vars genomdrivande han lämnade viktiga upplysningar till konungen.

Som ordförande i reduktionskommissionen tillsåg han att 1655 års beslut tillämpades. I Karl X Gustavs testamente var Fleming tillsatt i förmyndarregeringen som riksskattmästare, men adeln lyckades vid riksdagen 1660 få Flemings utnämning upphävd.

1664 blev Fleming utsedd till generalguvernör över Finland. Men oviljan mot Fleming var i rådet stor och även detta upphävdes och istället erhöll C. M. Lewenhaupt detta ämbete. Men då Lewenhaupt snart avsade sig posten blev det ändå Fleming som erhöll den och han behöll posten fram till 1669.

Han avled i Stockholm den 28 september 1673.

Herman Fleming var gift med Kristina Rosladin.

Extern länk

Källa

  • Biografiskt Lexikon, 1906.