Ingermanland

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Ingermanland
Ingermanlands flagga

Ingermanland är ett historiskt område mellan Finska viken och Ladogasjön. Enligt en sägen skall Ingermanland ha fått sitt namn efter att Olof Skötkonungs dotter Ingegerd fick området i bröllopspresent när hon gifte sig med furst Jaroslav av Kiev år 1019.

Historia

Ingermanland erkändes formellt som svenskt efter freden i Stolbova 1617. Efter 1617 sökte sig många av områdets invånare över gränsen till Ryssland. De var av grekisk-ortodox tro, och området styrdes nu av lutheraner för vilka religionen var av stor betydelse. Istället flyttade det in finnar med luthersk tro från östra Finland. Vid Nevas mynning där S:t Petersburg idag ligger tillkom på 1600-talet staden Nyen. Det var först en svensk fästning, "Nyenskans", vars byggande påbörjades 1611. Staden uppfördes sedan kring denna fästning. Stadsprivilegier gavs 1638.

Ingermanland erövrades åter av Ryssland kring 1703, avträddes formellt med freden i Prut 1711, därefter bekräftat med freden i Nystad 1721.

Efter ryska revolutionen 1917 utropades delar av Ingermanland till en oberoende stat, men 1920 blev området införlivat i Sovjetunionen.

Ingermanländska

Ingermanländskan kan sägas vara en variant av finska. Ännu vid ryska revolutionen 1917 beboddes landsbygden kring S:t Petersburg huvudsakligen av finsktalande. Under Sovjetunionens tid genomdrevs dock omfattande befolkningsomflyttningar. Idag finns en hel del Ingermanländare - eller ättlingar till dem - i exil i både Finland och Sverige.

Ingermanländare

Ingermanländare (finska: inkeriläinen), är en benämning på invånare i och ättlingar till fördrivna eller avflyttade invånare i Ingermanland. Ingermanländarna är som etnisk grupp lutheranska finnar, vilka under framförallt 1600-talet utvandrade från trakterna kring Nyslott i Savolax eller från Äyräpää härad på Karelska näset för att kolonisera den dåvarande svenska provinsen Ingermanland. I början av 1930-talet utgjorde de med 110 000 personer 29% av områdets befolkning. Till ingermanländarna räknas även Ingermanlands finsk-ugriska urbefolkning, de grekisk-ortodoxa ingrerna och voterna. Sovjettidens etniska rensning med deportationer och folkmord medförde att ingermanländarna skingrades och deras kultur hotades. Vid 1979 års folkräkning i dåvarande Sovjetunionen uppgav sig 77 000 personer vara finnar, av vilka endast en mindre del bodde i Ingermanland. I Estland fanns 1989 cirka 17 000 finnar som i praktiken är forna ingermanländare eller deras ättlingar. Ungefär lika många ingermanländare finns i Karelen och i Sverige.

Under andra världskriget erbjöd Finland de sovjetiska krigsfångar bördiga från Ingermanland att tjänstgöra i den finska armén och de skulle på detta sätt förtjäna ett finskt medborgarskap. Många antog erbjudandet och "Broderbataljonen" sattes upp. Vid Finlands kapitulation till Sovjetunionen 1944 tvingades Finland utlämna ingermanlänningarna till de sovjetiska myndigheterna. Straffet för dem blev avrättning eller deportation till Sibirien.

Referenser