Freden i Brömsebro

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Freden i Brömsebro, slöts den 13 augusti 1645 mellan Sverige och Danmark. Därmed avslutades Torstenssons krig som pågått i ett år och åtta månader. Förhandlingarna påbörjades den 8 februari 1645 och pågick i drygt sex månader vid den lilla gränsstationen Brömsebro på gränsen mellan Sverige och Danmark, idag på gränsen mellan Småland och Blekinge strax söder om Kalmar. De svenska ombuden var Axel Oxenstierna, Mattias Soop, Johan Skytte och Ture Bielke. Johan Skytte avled månaden efter förhandlingarna inletts och ersattes istället av Ture Sparre. Danmark representerades bland annat av Corfitz Ulfeldt. Svensk regent vid tidpunkten var drottning Kristina som endast var 18 år gammal och ställd under förmyndarregering. Dansk regent var Kristian IV.

Fredsvillkor

Efterspel

Enligt avtalet skulle Ösel och Gotland tillfalla Sverige den 31 oktober 1645. Socknarna Särna och Idre i dagens Dalarna, som Sverige erövrat under kriget, blev kvar i svenska händer fastän inga avtal gjorts upp om dem. Vid ett möte i Strömstad den 21 september 1751, alltså hela 106 år senare, bekräftades det svenska innehavet av Idre och Särna - och gränsen mot Norge fick den dragning som den har än idag.


Källor