Rasblandning

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forskning om ras och etnicitet
Människoraser
Ras och brottslighet
Ras och intelligens
Ras och medicin
Ras och perception
Ras och sport
Andra rasskillnader
Dysgenik
Etnisk heterogenitet
Gruppevolutionär strategi
Inavel och utavel
Rasblandning
Rasliga genetiska intressen
Raslig r-K-selektionsteori
Sociologens felslut
Tabula rasa

Olika aspekter av rasblandning har diskuterats och studerats i bland annat vetenskapliga studier. Sådana studier har ofta studerat personer som självidentifierar som av blandad ras (engelska ofta: "mixed race") och som kan jämföras med personer som självidentifierar som tillhörande en ras.

I vissa regioner och länder (exempelvis Latinamerika, Karibien och Sydafrika) finns det stora grupper med blandat ursprung. Blandrasgruppernas medelvärden beträffande ett flertal betydelsefulla variabler har angetts ofta vara placerade mellan ursprungsrasernas medelvärden enligt olika statiska källor.[1]

USA

En studie publicerad år 2003 i USA angav att de allra flesta tidigare studier av ungdomar av blandad ras funnit ökad risk för emotionella problem, för hälsoproblem och för beteendeproblem. Den vanligaste föreslagna förklaringen var identitetsproblem orsakande låg självförtroende, social isolering och familjeproblem i blandrasfamiljer. Studien angav sig dock själv vara den första med ett stort nationellt representativt urval. Jämfört med icke-blandrasungdomar hade blandrasungdomar ofta statistiskt signifikant ökad risk beträffande olika studerade hälsovariabler, missbruksvariabler och beteendevariabler (som dålig allmän hälsa, vakna upp trött, hudproblem, huvudvärk, annan värk/smärta, sömnproblem, depressioner/nedstämdhet, rökare, alkoholanvändning, fylleri, självmordstankar och skolproblem som ha gått om en klass och avstängning från skolan.) Resultaten varierade för olika grupper blandrasungdomar och icke-blandrasungdomar beroende på exakt ras/raser men en generellt ökad risk för många olika slags problem fanns för alla raskombinationer för blandrasungdomar.[2]

Beträffande medelbetyg var resultaten för blandrasgrupperna i alla fall utom ett emellan medelbetygen för föräldrarnas raser. Blandrasgruppernas medelresultat på testet "Peabody Picture Vocabulary Test" (som korrelerar med test av g-faktorn) var i alla fall emellan medelresultaten för föräldrarnas raser.[2]

Karibien och Latinamerika

I Karibien där det förekommit omfattande rasblandning mellan svarta och vita har det angetts att man utvecklat en speciell terminologi som beskriver graden av blandning. Termen "Mulattos" (mulatter) syftar ofta på hälften svart och hälften vit ursprung, termen "Quadroons" syftar på en fjärdedels svart ursprung och termen "Octoroons" syftar på en åttondels svart ursprung. I spansktalande Latinamerika anges man används termer som "Blancos" ("vita"), "Morenos" ("mörkfärgade", icke-vita generellt), "Mestizos" (mestiser, blandningen mellan indianer och vita) och "Zambos" (blandning mellan indianer och svarta). I portugisisktalande Brasilien anges man använda termen "Pardos" ("bruna", blandning mellan huvudsakligen svarta och vita).[1]

I Karibien och Latinamerika har angetts finnas en uttalad "rashierarki" där personer med ljusare hudfärg angetts vanligen ha högre socioekonomisk status. Detta har även angetts gälla för blandrasgrupper med ljusare hudfärg än blandrasgrupper med mörkare hudfärg. Ras- och blandraskategoriseringar har angetts vara den viktigaste sociala gruppindelningen och viktigare än exempelvis traditionella klasskategoriseringar. En "rashierarki" har angetts fortfarande finnas i det kommunistiska Kuba trots omfattande tvångsåtgärder för att försöka förhindra detta. Haiti har styrts av svarta i två århundraden och mycket få vita bor i landet. Trots detta anges blandrasgrupper ha högre socioekonomisk status än svarta. I många andra karibiska länder utgör vita bara några få procent av befolkningen vilket ansetts göra det problematiskt att hävda att de skulle kunna politiskt förtrycka resten av befolkningen. Östasiater som i många fall anlände utfattiga för att arbeta som plantagearbetare anges idag vanligen ha hög socioekonomisk status.[1]

I exempelvis Brasilien har raslig segregering angetts vara vanligt och ha medfört bland annat att olika grupper lever i olika stadsdelar. Raslig segregering anges vara vanligt även mellan personer från samma inkomstklass och även mellan mulatter och svarta.[1]

I Latinamerika har det angetts finnas utbredda stereotypa åsikter om de olika grupperna beträffande bland annat intelligens, personlighet, arbetsmoral, kriminalitet och familjeliv.[1]

Sydafrika

I Sydafrika används termen "Coloured" för en blandad grupp med mycket heterogent ursprung (dock framförallt från gruppen Khoisan beträffande mödrarna enligt genetiska studier). Gruppens medelvärde har angetts ofta placera sig mellan svartas och vitas medelvärden beträffande vissa betydelsefulla statistiska variabler men även avvika från detta beträffande exempelvis mord ("homocides") där gruppen angetts ha det högsta antalet fall per person i Sydafrika.[1][3]

En förklaring till den angett höga brottsligheten är att många "Coloured" har angetts känna alienation mot både de svarta och de vita grupperna i Sydafrika och istället finna bland annat gemenskap i olika kriminella gäng.[4]

En annan grupp som angetts ofta placera sig mellan svarta och vita i Sydafrika (och även i vissa andra länder i subsahariska Afrika) beträffande vissa betydelsefulla statistiska medelvärden är indier. Kolonialmakterna anges ha importerat arbetskraft från Indien för att bland annat bygga järnvägar eftersom den inhemska befolkningen av olika anledningar ansågs mindre lämpade för detta.[1]

Hävdad dysgenik

Det har hävdats att rasblandning kan ha dysgeniska effekter vilket exempelvis skulle kunna vara en förklaring till vissa civilisationernas ansedda försvagning.[5]

Alla människor är gruppblandare?

Se Människoraser: Alla människor är invandrare och gruppblandare?.

Inavel och utavel

Se artikeln Inavel och utavel och sektionen "Inavel och invandring" beträffande föreställningen att massinvandring och rasblandning skulle vara nödvändig för att undvika inavel.

Externa länkar

Referenser

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Lynn, Richard. The global bell curve: Race, IQ, and inequality worldwide. Washington Summit Publishers, 2008.
  2. 2,0 2,1 Udry JR, Li RM, Hendrickson-Smith J (2003) Health and behavior risks of adolescents with mixed-race identity. Am J Public Health 93 (11):1865-70. http://pubmed.gov/14600054
  3. Quintana-Murci L, Harmant C, Quach H, Balanovsky O, Zaporozhchenko V, Bormans C et al. (2010) Strong maternal Khoisan contribution to the South African coloured population: a case of gender-biased admixture. Am J Hum Genet 86 (4):611-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2010.02.014 http://pubmed.gov/20346436
  4. Dissel, A. (1997). Youth, Street Gangs and Violence in South Africa. In Youth, Street Culture and Urban Violence in Africa. Proceedings of the international symposium held in Abidjan, 5-7 May. http://www.csvr.org.za/index.php/publications/1540-youth-street-gangs-and-violence-in-south-africa.html
  5. Donald I. Templer. Mankind Quarterly, Vol. 50, No. 3 (Spring 2010) pp. 188-209. The Comparison of Mean IQ in Muslim and Non-Muslim Countries.