Khoisan

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

De språk som går under beteckningen Khoisan talas främst i sydvästra Afrika. Inom språkstammen finns bl.a. språken nama, khoi, sandawe och kung. Kännetecknande för talspråket är de säregna s.k. klickljuden, som bushmän och hottentotter använder när de talar. Khoisanspråken har trängs tillbaka av andra språk och delvis upphört att talas.

Khoisan är även en samlande benämning på folkslagen san och khoikhoi i södra Afrika som förr kallades bushmän respektive hottentotter.

I Sydafrika används termen "Coloured" för en blandad grupp med mycket heterogent ursprung som dock till stor del är från Khoisan beträffande mödrarna enligt genetiska studier.[1]

Referenser

  1. Quintana-Murci L, Harmant C, Quach H, Balanovsky O, Zaporozhchenko V, Bormans C et al. (2010) Strong maternal Khoisan contribution to the South African coloured population: a case of gender-biased admixture. Am J Hum Genet 86 (4):611-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2010.02.014 http://pubmed.gov/20346436