Andra rasskillnader

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forskning om ras och etnicitet
Människoraser
Ras och brottslighet
Ras och intelligens
Ras och medicin
Ras och perception
Ras och sport
Andra rasskillnader
Dysgenik
Etnisk heterogenitet
Gruppevolutionär strategi
Inavel och utavel
Rasblandning
Rasliga genetiska intressen
Raslig r-K-selektionsteori
Sociologens felslut
Tabula rasa

Denna artikel diskuterar vissa hävdade andra rasskillnader som inte diskuteras i någon annan artikel och där texten är för kort för att motivera en separat artikel.

"Alcohol flush reaction"

"Alcohol flush reaction" syftar på en kraftig hudrodnad och olika obehagliga symptom som uppstår hos vissa individer efter konsumtion av alkohol. Reaktionen beror på ovanligt stor ansamling av nedbrytningsprodukten acetaldehyd. En liknande effekt fås från medicinen disulfiram (Antabus) som används som avvänjningsmedel i samband med alkoholmissbruk.

Förekomsten av olika genvarianter involverade i metabolismen av alkohol och bidragande till "alcohol flush reaction" har angetts variera för olika folkgrupper. En hög förekomst har angetts för vissa asiatiska folkgrupper. En association med uppkomsten och spridningen av risodling har angetts. Föreslagna evolutionära förklaringar inkluderar skydd mot alkoholism och skydd mot vissa infektionssjukdomar. Samtidigt har det angetts en association till flera andra sjukdomar som ökad risk för cancer i matstrupen.[1][2][3]

Epikanthus

Epikanthus ("mongolveck") är ett hudveck på övre ögonlocket vid inre ögonvrån. Vecket gör att ögonen har ansetts se "sneda" ut och är vanligt hos vissa asiatiska folkgrupper. En evolutionär förklaring är att vecket skyddar ögonen mot sträng kyla i dessa folkgruppers ursprungsregioner. Vecket förekommer dock också hos det ökenlevande Sanfolket och det har föreslagits att vecket skyddar mot bländande solljus som reflekteras från snö eller sand.[4][5]

Hud-, hår- och ögonfärg

Skillnader beträffande hud-, hår- och ögonfärg är antagligen den mest synliga och den mest omnämnda skillnaden mellan olika folkgrupper. Se sektionen "Externa länkar" nedan.

Se även artikeln om albinism.

Det har angetts att gener som påverkar färgpigmentering hos olika djurarter samtidig kan ha andra effekter som genetiska effekter på beteende. Mer mörkfärgade individer hos olika djurarter har angetts uppvisa vissa beteendeskillnader jämfört med mer ljusfärgade individer inom arterna. Det har föreslagits att samma sak även skulle kunna gälla för människan. Detta har hävdats få stöd av bland annat uppmätta beteendeskillnader mellan olika folkgrupper och länder med olika genomsnittlig färgpigmentering liksom av uppmätta beteendeskillnader mellan individer inom samma grupp (som syskon) med olika genomsnittlig färgpigmentering.[6]

Huvudhårform

Subsahariska afrikaner har angetts ofta ha tätt, krulligt hår vilket evolutionärt kan ha skyddat mot starkt solljus. Vissa folkgrupper (som pygméer) som lever eller tidigare länge levt i fuktig regnskog har angetts ha en hårform där det finns öppna mellanrum mellan hårtuvor. Detta har angetts skydda mot solljus samtidigt som svettning underlättas.[5]

Hög höjd-anpassningar

Vissa genvarianter som angetts vara vanliga hos tibetaner, etiopier och andiska indianer boende i hög höjd-områden och som angetts vara involverade i kroppens syresättning har hävdats vara genetiska anpassningar till den höga höjden.[7][8]

Kroppslukt och öronvax

Olika folkgrupper har angetts ha olika förekomst av genvarianter påverkande utsöndring av kroppslukt och typ av öronvax.[9]

Liknande genetik och liknande språk, folkmusik och folksagor

Studier har angett att folkgrupper med liknande genetik tenderar att ha liknande språk, folkmusik och folksagor.[10][11][12]

Musikaliska förmågor

Richard Lynn har angett att det ofta föreslagits att afrikaner har god rytmkänsla. Vidare angavs att vissa studier av svarta och vita i USA testat detta och andra musikaliska förmågor som tondiskriminering, musikaliskt minne och analys av ackord. Lynn sammanställde resultaten från sådana studier och för att kunna jämföra dessa omvandlade resultaten till poängresultat enligt samma metodik som används vid IQ-test. Beträffande rytmkänsla och där vita definierades till att i genomsnitt ha en rytmkänsla på 100 så hade svarta i fem olika studier en rytmkänsla på 96-106. I tre av studierna hade svarta i genomsnitt något högre rytmkänsla än vita (inklusive studien med överlägset flest deltagare) och i en av studierna i genomsnitt en något lägre rytmkänsla. Beträffande de andra testade musikaliska förmågorna var svartas medelresultat i de fem studierna 83-90.[5]

Lynn föreslog att de uppmätta skillnaderna mellan grupperna beträffande musikaliska förmågor kan vara orsaken till hävdade skillnader beträffande vilken sorts musik som grupperna genomsnittlig producerat. Svarta hävdades såldes i genomsnitt ofta ha producerat musik med en stark rytm.[5]

Vidare angav Lynn att flera tvillingstudier visat att genetiska faktorer spelar en viktig roll beträffande musikalisk förmåga vilket angavs stödja att gruppskillnaderna kunde ha genetiska orsaker.[5]

En studie av indianer enligt samma jämförelsemetodik angav beträffande rytmkänsla ett medelresultat på 104 och beträffande andra musikaliska förmågor ett medelresultat på 92.[5]

Personlighetsdrag

Studier har angett att medelförekomsten av olika personlighetsdrag är olika i olika geografiska regioner. Personer från geografiskt områden som är nära varandra tenderar i medel att ha mer likartade personlighetsdrag än personer från geografiskt mer separerade områden.[13][14]

Flera evolutionära förklaringar till detta har föreslagits. Exempelvis har detta hävdats att vissa personlighetsdrag som kan minska risken för kontakt med och överföring av infektionssjukdomar är vanligare i områden med hög förekomst av infektionssjukdomar.[15] Exempelvis boken A Troublesome Inheritance: Genes, Race, and Human History har förelslagit att olika skillnader mellan olika mänskliga samhällen (exempelvis beträffande befolkningstäthet, kontakt med icke-släktingar, hierakier, samhällets tonvikt på konformism, graden av handel, graden av krig mot andra grupper och av internt våld, etc) har gynnat olika personlighetsegenskaper. Exempelvis boken Kritikkulturen har föreslagit att även olika grupper som bor i samma område kan ha olika gruppevolutionära strategier inklusive olika personlighetsdrag.

Vissa personlighetsskillnader mellan olika områden har hävdats kunna vara relaterat till hur innovativa områdena har varit.[16][17]

Se även artiklarna Raslig r-K-selektionsteori och Ras och brottslighet som diskuterar vissa personlighetsdrag.

Steatopygi

Steatopygi är en stor ansamling av fett i sätesregionen och har angetts vara vanligt förekommande bland Sanfolket. Evolutionärt kan detta ha utgjort ett skydd mot svältperioder.[5]

Visuellt minne

Inuiter hade i ett test av visuellt minne ett genomsnittlig resultat på 106 jämfört med 100 för vita (med samma poängsystem som i IQ-test). Det angavs överensstämma med att inuiter har angetts kunna navigera genom en mycket likartad arktisk miljö genom att komma ihåg även mycket små landmärken. Detta har angetts kunna ha ett stort överlevnadsvärde under långa jaktexpeditioner. Att det höga uppmätta visuella minnet kan bero på genetik har hävdats få stöd av en angett hög heritabilitet för visuellt minne liksom av att även unga inuitiska barn har en uppmätt skillnad mot unga vita barn.[5]

Ett hög uppmätt visuellt minne har även angetts hos indianer och östasiater. Det har föreslagit att dessa grupper liksom inuiter alla härstammar från en grupp som levde i ett mycket kallt klimat i nordöstra Asien och därför utvecklade ett starkt visuellt minne. Det höga uppmäta värdet för östasiater har ibland förklarats med komplicerade skriftspråk i östasien men detta har angetts motsägas av att samma resultat uppmätts för östasiater utan kunskap om sådana skriftspråk.[5]

Även aboriginer i Australien har angetts ha ett högt uppmätt visuellt minne vilket föreslagits kunna ha en överlevnadsfördel i en likartad ökenmiljö. Samma resultat angavs för aboriginer som bott i stadsmiljö under flera generationer vilket angavs tala för genetik istället för träning i ökenmiljö som förklaring. Andra studier av aboriginer har dock funnit motsägelsefulla resultat.[5]

Värderingar

Diagram där axlarna visar graden av "traditionella-sekulära/rationella" värderingar och "överlevnad-självuttryckande" värderingar. Punkterna anger olika länder och färgerna anger grupper av liknande länder. Sverige angavs vara det mest extrema landet längs båda dimensionerna.

World Values Survey är ett globalt forskningsprojekt som undersöker olika gruppers värderingar. Projektet utför bland annat opinionsundersökningar gällande värderingar i ett stort antal länder. Den data som samlats in har sedan analyserats av olika forskare. Projektet utförs av samhällsvetare och skillnaderna mellan olika grupper hävdas ofta bero på politiskt korrekta miljöfaktorer som graden av ekonomisk utveckling.

En sådan välkänd analys hävdade att olika gruppers värderingar till stor del varierar längs två olika dimensioner: 1. traditionella mot sekulära-rationella värderingar och 2. överlevnads mot självuttryckande värderingar.[18]

År 2014 hävdades att en analys av undersökningars data visat att en annan dimension är den faktor som beskrivs i artikeln om raslig r-K-selektionsteori.[19]

Ett exempel på värderingar där det angetts finnas stora rasskillnader i USA är beträffande attituder mot djur.[20]

Externa länkar

Hud-, hår- och ögonfärg

Engelska

Referenser

 1. Eng MY, Luczak SE, Wall TL (2007) ALDH2, ADH1B, and ADH1C genotypes in Asians: a literature review. Alcohol Res Health 30 (1):22-7. http://pubmed.gov/17718397
 2. Li H, Borinskaya S, Yoshimura K, Kal'ina N, Marusin A, Stepanov VA et al. (2009) Refined geographic distribution of the oriental ALDH2*504Lys (nee 487Lys) variant. Ann Hum Genet 73 (Pt 3):335-45. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-1809.2009.00517.x http://pubmed.gov/19456322
 3. Peng Y, Shi H, Qi XB, Xiao CJ, Zhong H, Ma RL et al. (2010) The ADH1B Arg47His polymorphism in east Asian populations and expansion of rice domestication in history. BMC Evol Biol 10 ():15. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2148-10-15 http://pubmed.gov/20089146
 4. Varför har asiater sneda ögon? Illustrerad Vetenskap. From: IV nr. 12, 2008. http://illvet.se/fraga-oss/varfor-har-asiater-sneda-ogon
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Richard Lynn. Race differences in Intelligence. 2006. Washington Summit Publishers.
 6. J. Philippe Rushton, Donald I. Templer, Do pigmentation and the melanocortin system modulate aggression and sexuality in humans as they do in other animals?, Personality and Individual Differences, Volume 53, Issue 1, July 2012, Pages 4-8, ISSN 0191-8869, http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2012.02.015
 7. Vitti JJ, Grossman SR, Sabeti PC (2013) Detecting natural selection in genomic data. Annu Rev Genet 47 ():97-120. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-genet-111212-133526 http://pubmed.gov/24274750
 8. Bigham A, Bauchet M, Pinto D, Mao X, Akey JM, et al. (2010) Identifying Signatures of Natural Selection in Tibetan and Andean Populations Using Dense Genome Scan Data. PLoS Genet 6(9): e1001116. doi:10.1371/journal.pgen.1001116 http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1001116#pgen-1001116-g005
 9. Yoshiura K, Kinoshita A, Ishida T, Ninokata A, Ishikawa T, Kaname T et al. (2006) A SNP in the ABCC11 gene is the determinant of human earwax type. Nat Genet 38 (3):324-30. http://dx.doi.org/10.1038/ng1733 http://pubmed.gov/16444273
 10. Ross RM, Greenhill SJ, Atkinson QD (2013) Population structure and cultural geography of a folktale in Europe. Proc Biol Sci 280 (1756):20123065. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.3065 http://pubmed.gov/23390109
 11. Pamjav H, Juhász Z, Zalán A, Németh E, Damdin B (2012) A comparative phylogenetic study of genetics and folk music. Mol Genet Genomics 287 (4):337-49. http://dx.doi.org/10.1007/s00438-012-0683-y http://pubmed.gov/22392540
 12. Brown S, Savage PE, Ko AM, Stoneking M, Ko YC, Loo JH et al. (2014) Correlations in the population structure of music, genes and language. Proc Biol Sci 281 (1774):20132072. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.2072 http://pubmed.gov/24225453
 13. Gelade, G. A. (2013), Personality and place. British Journal of Psychology, 104: 69–82. doi: 10.1111/j.2044-8295.2012.02099.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8295.2012.02099.x/abstract
 14. Jüri Allik, National differences in personality, Personality and Individual Differences, Volume 53, Issue 2, July 2012, Pages 114-117, ISSN 0191-8869, http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.05.011 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911002418
 15. Schaller M, Murray DR (2008) Pathogens, personality, and culture: disease prevalence predicts worldwide variability in sociosexuality, extraversion, and openness to experience. J Pers Soc Psychol 95 (1):212-21. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.95.1.212 http://pubmed.gov/18605861
 16. Steel, G. Daniel, Tiffany Rinne, and John Fairweather. "Personality, nations, and innovation: Relationships between personality traits and national innovation scores." Cross-Cultural Research (2011): 1069397111409124. http://ccr.sagepub.com/content/46/1/3
 17. Richard Lynn, Race Differences in Intelligence, Creativity and Creative Achievement, Richard Lynn, Mankind Quarterly, Vol. 48, No. 3 (Spring 2008) pp. 299-309, http://www.mankindquarterly.org/spring2008_lynn.html
 18. Inglehart, Ronald, and Christian Welzel. "Changing mass priorities: The link between modernization and democracy." Perspectives on Politics 8.02 (2010): 551-567. http://dx.doi.org/10.1017/S1537592710001258
 19. Michael Minkov, The K factor, societal hypometropia, and national values: A study of 71 nations, Personality and Individual Differences, Volume 66, August 2014, Pages 153-159, ISSN 0191-8869, http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.03.021
 20. Kellert, S. R. 1980. American attitudes toward and knowledge of animals: An update. International Journal for the Study of Animal Problems 1(2): 87-119. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-4998-0_11