Ras och medicin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forskning om ras och etnicitet
Människoraser
Ras och brottslighet
Ras och intelligens
Ras och medicin
Ras och perception
Ras och sport
Andra rasskillnader
Dysgenik
Etnisk heterogenitet
Gruppevolutionär strategi
Inavel och utavel
Rasblandning
Rasliga genetiska intressen
Raslig r-K-selektionsteori
Sociologens felslut
Tabula rasa

Inom medicin har flera olika sorters skillnader mellan olika raser och etniciter observerats.

Monogena sjukdomar

Förekomsten av flera monogena sjukdomar skiljer sig mellan olika folkgrupper. När en sjukdom är vanlig i en viss folkgrupp kan det finnas evolutionära förklaringar till detta. En mekanism genom vilket detta kan ske är heterozygot fördel (engelska "heterozygote advantage") vilket innebär att recessiva anlag som orsakar recessiva sjukdomar om en person har två anlag istället ger en fördel om en person bara har ett anlag.

Sicklecellanemi, talassemi, och vissa andra monogena sjukdomar är vanligast i områden med hög förekomst av malaria vilket förklarats med att generna som orsakar dessa monogena sjukdomar samtidigt orsakar ett visst skydd mot malaria.[1][2]

Cystisk fibros är den vanligaste monogena sjukdomen i vita befolkningar.[3] Flera evolutionära förklaringar till sjukdomens vanlighet har föreslagits som att det recessiva anlaget skulle ge skydd mot vissa infektionssjukdomar som tuberkulos.[4]

Hemokromatos, en sjukdom där för mycket järn tas upp, är vanligt hos nordeuropéer och i synnerhet hos de med keltiskt ursprung. Förklaringen kan vara att kosten i dessa regioner innehöll lite järn.[5]

Laktosintolerans hos vuxna är vanligt förekommande globalt. Att vissa befolkningar är undantag har hävdats bero på att mjölk där varit en viktig del av dieten.[6]

Tay-Sachs sjukdom är en sjukdom påverkande nervsystemet som är vanligare bland ashkenaziska judar än andra etniska grupper. 1 av 25-30 bland ashkenaziska judar är bärare av det recessiva anlaget medan frekvensen bland övriga etniska grupper är 1 av 250.[7] Även här det föreslagits kunna finnas en heterozygot fördel för bärare av bara ett anlag (som högre IQ) medan andra har hävdat att det mer sannolikt är ett exempel på slumpmässig genetisk drift och grundareffekten.[8][9]

Andra sjukdomar

Ett stort antal vanligt förekommande sjukdomar uppvisar skillnader i förekomst mellan olika raser och etniciteter i USA. Vilken roll genetik och miljö spelar för många av dessa sjukdomar är oklart. Exempelvis finns det rasliga skillnader beträffande förekomsten av prostatacancer. En föreslagen förklaring till detta är rasliga skillnader beträffande testosteron.[10]

Studier har även funnit skillnader beträffande förekomst av neurologiska och psykiatriska sjukdomar som demens, Alzheimers sjukdom,[11] Parkinsons sjukdom,[12], multipel skleros,[13] Huntingtons sjukdom,[14] schizofreni,[15] depression,[16] generaliserat ångestsyndrom, social fobi, posttraumatiskt stressyndrom, paniksyndrom,[17] somatiseringssyndrom,[18] kroniskt trötthetssyndrom,[19] ätstörningar,[20] spelberoende,[21] och personlighetsstörningar.[22]

En studie år 2012 hävdade att det finns en kraftigt varierande genetisk risk för typ 2-diabetes i olika folkgrupper och med den högsta risken i Afrika och den lägsta i Östasien. En möjlig förklaring är att detta beror på genetiska anpassningar till det nutritionsmönster som har varit det vanliga i olika områden.[23]

Närsynthet är associerat med högre IQ. Detta finns flera miljöförklaringar till detta som att närarbete som läsning orsakar närsynthet eller att närsynta föredrar aktiviteter som läsning där man kan se bra. Det har också föreslagits att gener som ökar hjärnans och hjärnstrukturers storlek kanske samtidigt också påverkar strukturer i ögat vilket orsakar närsynthet (exempelvis gener påverkande tillväxten av myelin som finns både i hjärnan och ögat). Det har angetts att vissa folkgrupper som skiljer sig beträffande uppmätt medel-IQ också skiljer sig beträffande förekomsten av närsynthet.[24][25]

Läkemedel

Samma medicin har visat sig fungera olika väl för olika raser i USA.[26]

Blandningar mellan grupper

Rasblandningar mellan grupper har hävdats kunna förklara vissa medicinska skillnader. Således har européer en högre förekomst av multipel skleros än afro-amerikaner som har en högre förekomst än afrikaner. Afro-amerikaner har ett mindre inslag av europeiska gener efter viss tidigare blandning mellan folkgrupperna vilket hävdats kunna vara en förklaring till skillnaderna.[13]

Blodtransfusioner och benmärgsdonationer

En persons blodgrupp är genetisk styrd och fördelningen varierar med geografiskt ursprung. I Sverige har invandringen medfört att tidigare ovanliga blodgrupper blivit mer vanliga vilket orsakat stor blodbrist gällande sådana blodgrupper då invandrare samtidigt angetts lämna blod i mindre utsträckning än svenskar. Sverige har därför varit tvungen att importera blod vilket dock angetts vara en osäker lösning.[27]

Att hitta en lämplig benmärgsdonator vid benmärgstransplanatation har angetts vara svårare för personer med blandad härkomst. I USA har vissa folkgrupper angetts vara mer blandade än andra folkgrupper vilket angetts minska chansen att hitta en lämplig donator.[28]

Referenser

 1. Piel FB, Patil AP, Howes RE, Nyangiri OA, Gething PW, Williams TN et al. Global distribution of the sickle cell gene and geographical confirmation of the malaria hypothesis. Nat Commun. 2010;1;104. http://www.nature.com/ncomms/journal/v1/n8/abs/ncomms1104.html
 2. P W Hedrick. Population genetics of malaria resistance in humans. Heredity (2011) 107, 283–304; http://dx.doi.org/10.1038/hdy.2011.16
 3. Davies JC, Alton EW, Bush A; Cystic fibrosis. BMJ. 2007 Dec 15;335(7632):1255-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2137053/
 4. Eric M Poolman och Alison P Galvani. Evaluating candidate agents of selective pressure for cystic fibrosis. J R Soc Interface. 2007 February 22; 4(12): 91–98. Published online 2006 September 5. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2006.0154
 5. Discovering your "Celtic Connection" & Do you have the "Celtic Curse". American Hemochromatosis Society. http://www.americanhs.org/celtic.htm
 6. Ingram, Catherine JE, Liebert, Anke, and Swallow, Dallas M(Dec 2012) Population Genetics of Lactase Persistence and Lactose Intolerance. In: eLS. John Wiley & Sons Ltd, Chichester. http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0020855.pub2
 7. Jewish Genetics - Tay-Sachs disease
 8. Cochran G, Hardy J, Harpending H (2006) Natural history of Ashkenazi intelligence. J Biosoc Sci 38 (5):659-93. http://dx.doi.org/10.1017/S0021932005027069 http://pubmed.gov/16867211
 9. Risch N, Tang H, Katzenstein H, Ekstein J (2003) Geographic distribution of disease mutations in the Ashkenazi Jewish population supports genetic drift over selection. Am J Hum Genet 72 (4):812-22. http://dx.doi.org/10.1086/373882 http://pubmed.gov/12612865
 10. Manton KG, Stallard E. Health and Disability Differences Among Racial and Ethnic Groups. In: National Research Council (US) Committee on Population; Martin LG, Soldo BJ, editors. Racial and Ethnic Differences in the Health of Older Americans. Washington (DC): National Academies Press (US); 1997. 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109844/
 11. National Research Council (US) Panel on Race, Ethnicity, and Health in Later Life; Anderson NB, Bulatao RA, Cohen B, editors. Critical Perspectives on Racial and Ethnic Differences in Health in Late Life. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004. 4, Ethnic Differences in Dementia and Alzheimer's Disease. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25535/
 12. Wright Willis A, Evanoff BA, Lian M, Criswell SR, Racette BA. Geographic and ethnic variation in Parkinson disease: a population-based study of US Medicare beneficiaries. Neuroepidemiology, 2010;34:143-151 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090375
 13. 13,0 13,1 Cree BA, Khan O, Bourdette D, Goodin DS, Cohen JA, Marrie RA et al. Clinical characteristics of African Americans vs Caucasian Americans with multiple sclerosis. Neurology. 2004;63;(11)2039-45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15596747
 14. Walker FO (2007) Huntington's disease. Lancet 369 (9557):218-28. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60111-1
 15. Messias EL, Chen CY, Eaton WW (2007) Epidemiology of schizophrenia: review of findings and myths. Psychiatr Clin North Am 30 (3):323-38. http://dx.doi.org/10.1016/j.psc.2007.04.007
 16. Woodward AT, Taylor RJ, Bullard KM, Aranda MP, Lincoln KD, Chatters LM (2012) Prevalence of lifetime DSM-IV affective disorders among older African Americans, Black Caribbeans, Latinos, Asians and non-Hispanic White people. Int J Geriatr Psychiatry 27 (8):816-27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21987438
 17. Asnaani A, Richey JA, Dimaite R, Hinton DE, Hofmann SG (2010) A cross-ethnic comparison of lifetime prevalence rates of anxiety disorders. J Nerv Ment Dis 198 (8):551-5. http://dx.doi.org/10.1097/NMD.0b013e3181ea169f
 18. Creed F, Barsky A (2004) A systematic review of the epidemiology of somatisation disorder and hypochondriasis. J Psychosom Res 56 (4):391-408. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00622-6
 19. Dinos S, Khoshaba B, Ashby D, White PD, Nazroo J, Wessely S et al. (2009) A systematic review of chronic fatigue, its syndromes and ethnicity: prevalence, severity, co-morbidity and coping.] Int J Epidemiol 38 (6):1554-70. http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyp147
 20. Brown, Melanie; Cachelin, Fary M.; Dohm, Faith-Anne. Eating Disorders in Ethnic Minority Women: A Review of the Emerging Literature Current Psychiatry Reviews, Volume 5, Number 3, August 2009 , pp. 182-193(12). http://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpsr/2009/00000005/00000003/art00005
 21. Alegria AA, Petry NM, Hasin DS, Liu SM, Grant BF, Blanco C (2009) Disordered gambling among racial and ethnic groups in the US: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. CNS Spectr 14 (3):132-42. http://pubmed.gov/19407710
 22. Mike J. Crawford, Tendai Rushwaya, Priya Bajaj, Peter Tyrer, Min Yang. The prevalence of personality disorder among ethnic minorities: findings from a national household survey. Personality and Mental Health. Volume 6, Issue 3, pages 175–182, August 2012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pmh.1186/abstract
 23. Chen R, Corona E, Sikora M, Dudley JT, Morgan AA, et al. (2012) Type 2 Diabetes Risk Alleles Demonstrate Extreme Directional Differentiation among Human Populations, Compared to Other Diseases. PLoS Genet 8(4): e1002621. doi:10.1371/journal.pgen.1002621 http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1002621
 24. Czepita D, Lodygowska E, Czepita M (2008). "Are children with myopia more intelligent? A literature review". Annales Academiae Medicae Stetinensis 54 (1): 13–16; discussion 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19127804
 25. Rushton, J. Philippe; Jensen, Arthur R. Thirty years of research on race differences in cognitive ability. Psychology, Public Policy, and Law, Vol 11(2), Jun 2005, 235-294. http://dx.doi.org/10.1037/1076-8971.11.2.235 http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/PPPL1.pdf
 26. Exner DV, Dries DL, Domanski MJ, Cohn JN (2001). "Lesser response to angiotensin-converting-enzyme inhibitor therapy in blacks as compared with white patients with left ventricular dysfunction". N Engl J Med 344 (18): 1351–7. http://dx.doi.org/10.1056/NEJM200105033441802.
 27. Invandring leder till att ovanligt blod måste importeras. Publicerad 15 juni 2012 kl 11.00. Fria Tider. http://www.friatider.se/invandring-leder-till-att-ovanligt-blod-maste-importeras
 28. Blandad härkomst fara vid leukemi. Publicerad 14 september 2013 kl 22.08. Fria Tider. http://www.friatider.se/etnisk-blandning-skapar-problem-for-leukemipatienter