Gruppevolutionär strategi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forskning om ras och etnicitet
Människoraser
Ras och brottslighet
Ras och intelligens
Ras och medicin
Ras och perception
Ras och sport
Andra rasskillnader
Dysgenik
Etnisk heterogenitet
Gruppevolutionär strategi
Inavel och utavel
Rasblandning
Rasliga genetiska intressen
Raslig r-K-selektionsteori
Sociologens felslut
Tabula rasa

En gruppevolutionär strategi är en strategi, eller ett levnadssätt, som en grupp av människor mer eller mindre medvetet använder sig av för att på kort eller mycket lång sikt tillväxa beträffande resurskontroll, numerär, medlemmarnas kvalitet, etc. En gruppevolutionär strategi brukar beskrivas genom att noga ange hur den placerar sig i ett rum med följande fem dimensioner:

  1. en dimension som sträcker sig från att gruppen antar strategin fullständigt frivilligt, till att den tvingas anta centrala delar av strategin;
  2. en dimension som sträcker sig från fullständig genetisk slutenhet, dvs. att det är omöjligt för utomstående att bli en del av gruppen, till fullständig genetisk öppenhet;
  3. en dimension som sträcker sig från höggradig intern osjälviskhet och total underordning av individens intressen under gruppens, till fullständig intern själviskhet;
  4. en dimension som sträcker sig från höggradig reproduktiv konkurrens och konkurrens om resurser med andra grupper, till synnerligen lite konkurrens med andra grupper;
  5. en dimension som sträcker sig från höggradig ekologisk specialisering, till ekologisk generalism.

En gruppevolutionär forskare är Kevin MacDonald.

Se även

Soccobiologias.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sociobiologi


Externa länkar