Richard Lynn

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Richard Lynn är professor emeritus i psykologi vid Ulsters universitet. Lynn har framförallt forskat om IQ. Forskningen har inkluderat uppmätta IQ-skillnader mellan nationer, folkgrupper och könen. Han har även forskat om relationerna mellan IQ och hjärnstorlek och IQ och reaktionstid. Flera av Lynns vetenskapliga artiklar har publicerats i världens kanske mest prestigefylla vetenskapliga tidskrift Nature.[1]

Ett annat forskningsområde har varit beträffande dysgenik.

Lynn sitter i redaktionsråden för tidskrifterna Intelligence, Personality and Individual Differences, och Mankind Quarterly.[2]

The Pioneer Fund har understött en del av Lynns forskning. Sedan år 2012 är Lynn stiftelsens ordförande.

Böcker

Referenser

  1. Richard Lynns Webbsida: "Home", "Articles", "Books", "Publications", "Pappers". http://www.rlynn.co.uk/
  2. Respektive tidskrifts webbsida: [1], [2], [3]

Externa länkar