Den forna seden

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Den forna seden
Dfs01.jpg
Den forna seden
Namn Den forna seden
Förlag
Arktos Media Ltd.
Författare
Östen Kjellman
Översättare
Publicerad
2011
Bindning
Häftad
Antal sidor
334
Språk
Svenska
ISBN

Den forna seden är en bok av Östen Kjellman som handlar om den förkristna kulturen i Norden. Boken omfattar två volymer om tillsammans ca 670 sidor. Den publicerades 1998 av Valkyria Förlag. En ny upplaga kom ut 2011 på förlaget Arktos.

Bokens baksidestext

Den forna seden är en systematisk beskrivning av den förkristna kulturen i Norden. Verket består av sex delar. Del 1 beskriver familjelivet, förhållandet mellan släktens medlemmar samt kvinnans ställning i dåtidens samhälle. Del 2 förklarar och ger exempel på ärebegreppet, som var centralt i de förkristna människornas liv. Här diskuteras också riktigheten i några gängse uppfattningar om den förkristna tiden och dess människor, som fått stor spridning. Del 3 utgörs av en genomgång av den förkristna tidens skrivkonst och litteratur. Del 4 behandlar den förkristna tidens religion, mytologiska föreställningar, rättsväsende och uppfattning om etik och moral. Del 5 skildrar de omfattande strider som ägde rum under de så kallade vikingatågen. Författaren presenterar tesen att vikingatågens huvudsakliga syfte inte var att vinna rikedomar genom plundring eller handel, utan att slå tillbaka de försök till maktutvidgning mot norr som påvedömet gjorde i förbund med världsliga kejsare. Del 6 beskriver hur kristendomen infördes i Norden och vilken påverkan den nya religionen hade på områden som bland annat familjeliv, rättskipning och folktro. I forskning om den förkristna tiden består källmaterialet företrädesvis av texter på fornnordiska/fornisländska, latin och grekiska. Denna historiska lärobok är unik i så måtto att författaren inte nöjt sig med att på nytt sammanställa andra författares översättningar. Han har gått till de ursprungliga källorna. När dessa källor citeras i boken, återges de på originalspråket i en spalt till vänster och med författarens svenska översättning i en spalt till höger. Detta för att bereda den läsare som så önskar möjligheten att själv kontrollera citatens riktighet.

Recensioner

Den forna seden har recenserats av bland andra Bibliotekstjänst, Finanstidningen och isländska Morgunbladid.


"Författaren är civilekonom och visar en mycket stor beläsenhet och utmärkt förtrogenhet med historisk litteratur."

-- Fil. mag. Sven Borgström, lektör hos Bibliotekstjänst


"Den största fördelen med denna bok är hur välorganiserad den är författad och hur dess text är klar och begriplig och befriad från ovidkommande utflykter och mångordighet. ... Författarens stil är påverkad av den klassiska isländska litteraturen."

-- Erlendur Jónsson, Morgunbladid 1999-04-01


"Östen Kjellmans Den forna seden är en amatörhistorikers arbete och har sina svagheter, men den flödar av tänkvärda och ovanliga utdrag ur källorna. För den som vill veta något om Sverige och Norden före kristnandet är den en guldgruva."

-- Knut Carlqvist, Finanstidningen 2001-03-17

Externa länkar