Archeofuturism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Archeofuturism
Archeofuturism.jpg
(Bokens framsida)
Namn Archeofuturism
Förlag
Arktos
Författare
Guillaume Faye
Översättare
Publicerad
2010
Bindning
Inbunden
Antal sidor
249
Språk
Engelska
ISBN
978-1-907166-10-5

Archeofuturism är en bok av den franske författaren och politiske tänkaren Guillaume Faye. Boken publicerades första gången år 1997franska, och en engelsk upplaga publicerades av bokförlaget Arktos år 2010. Förordet i den engelska upplagan är skrivet av den politiske tänkaren Michael O'Meara.

Omslagstext

"Guillaume Fayes Archeofuturism är ett av de viktigaste verken inom den tankeströmning som brukar betecknas den europeiska Nya Högern. Boken kom först ut på franska 1998 och gav då upphov till häftig debatt. Nu finns boken för första gången tillgänglig i engelsk översättning, med ett förord av den amerikanske författaren Michael O’Meara.

Faye analyserar i Archeofuturism den pågående ödeläggelsen av de västerländska samhällena genom massinvandring, liberalismens destruktiva inflytande, politisk handlingsförlamning och hat mot den egna kulturen och etniciteten. Han menar att situationen har blivit alltmer ohållbar och förutser att en serie genomgripande katastrofer kommer att skaka om USA och Europa under perioden mellan 2010 och 2020. Dessa katastrofer kommer att göra det möjligt att återuppbygga de västerländska nationerna från grunden enligt nya och mer hållbara principer.

Faye menar att modernismen har spelat ut sin roll, men att det samtidigt inte är realistiskt att rakt av återgå till gamla traditioner och samhällsstrukturer. Det är istället nödvändigt att förena det traditionella samhällets styrkor och grundläggande värderingar med de möjligheter som sociala reformer och modern teknologi har att erbjuda. Denna syntes av gammalt och nytt kallar Faye för Archeofuturism.

Guillaume Faye var på 1970-talet och under första hälften av 1980-talet en av de tongivande medlemmarna i den franska Nya Högerns tankesmedja GRECE. Faye lämnade GRECE 1986 för att istället göra karriär inom fransk radio och TV. Publiceringen av Archeofuturism 1998 signalerade hans återkomst som politisk teoretiker och ideolog. Därefter har Faye i en lång rad böcker utvecklat sin syn på vår tids mest brännande politiska frågor, som till exempel massinvandringen, hotet från islam, samt den överhängande risken för att det moderna samhällsbygget kollapsar. Hans idéer är ofta kontroversiella, även inom den högerradikala tradition som han själv tillhör.

Archeofuturism kan med behållning läsas av var och en som intresserar sig för de problem, utmaningar och vägval som den västerländska civilisationen står inför under de närmaste decennierna."[1]

Synpunkter på boken

"På ett eller annat sätt kommer mer arkaiska värderingar (d.v.s., värderingar som är en grundläggande förutsättning för att ett samhälle skall kunna överleva och försvara sig över tid, och som varit självklara fram till kulturmarxismens maktövertagande) att återvända till makten, antingen genom att islamister eller kriminella gäng helt enkelt besegrar den nuvarande liberaldemokratiska makten, eller genom att vi återvänder till våra traditionella värderingar och därigenom försvarar oss mot invasionen. Ställda inför det valet väljer vi förhoppningsvis att åter bli erövrare i stället för att bli erövrade."[2]
- Ulf Larsen, för Realisten

"Att han på olika ställen i boken väljer att förklara folkgruppers antagna egenskaper i positiva ordalag, istället för tvärtom, skyddar kanske mot juridiska komplikationer men förändrar ingenting i sak. Faktum är att han frambesvärjer tankar som är minst sagt rasistiska. Det spelar ingen roll om man talar om ras, etnicitet eller vad man nu vill använda för totaliserande enhet, när man sedan använder begreppet på samma sätt som antikverad rasbiologi. Att Faye dessutom är positivt inställd till eugenik, transhumanistiska övermänniskor (...) gör en inte särskilt förvånad."[3]
- Claes-Magnus Bernson för Tidningen Kulturen

Se även

Källor

Böcker.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Samhällskritisk litteratur


Externa länkar