Jared Taylor

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Jared Taylor född i Japan är författare och samhällsdebattör samt ordförande för New Century Foundation såväl som American Renaissance.

Åsikter

Taylor menar att vita människor har sina egna rasliga intressen och att det är intellektuellt konsekvent för dem att skydda dessa intressen. Han ser det som konstigt att vita har tillåtit människor från andra etniciteter att bilda politiska intressegrupper utan att göra det själva. Hans tidskrift American Renaissance grundades för att tillhandahålla en röst för vita intressen samt för att övertyga vita att denna åsikt är legitim. Taylors tro bygger på hans åsikt att människan i huvudsak är stamfolk av naturen, och att människor instinktivt är lojala mot de av sin egen ras. Som en följd av detta anser han att samhällen bestående många etniska grupper inte kan vara lika framgångsrika som de som är rasligt homogena.

Taylor har sammanfattat grunden för sina åsikter i följande ordalag:

"Ras är en viktig aspekt av individens och gruppens identitet. Av alla skiljelinjer som delar samhället; språk, religion, klass och ideologi, är det den mest framträdande och avgörande. Ras och raskonflikter är i centrum av de allvarligaste utmaningarna västvärlden står inför i det tjugoförsta århundradet. Försök att släta över betydelsen av ras eller ens förneka den som verklighet gör bara problemen värre."


Bibliografi

  • Shadows of the Rising Sun: A Critical View of the Japanese Miracle (1983)
  • The Tyranny of the New and Other Essays (1992)
  • Paved With Good Intentions: The Failure of Race Relations in Contemporary America (1992)
  • The Real American Dilemma: Race, Immigration, and the Future of America (1998)
  • A Race Against Time: Racial Heresies for the 21st Century (2003)
  • White Identity: Racial Consciousness in the 21st Century (2011)

Videolänk

Externa länkar