Arthur Moeller van den Bruck

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Arthur Moeller van den Bruck

Arthur Moeller van den Bruck, född den 23 april år 1876 och avliden den 30 maj år 1925, var en tysk filosof.

Bruck myntade termen Das dritte Reich (Tredje riket) i sin bok med samma namn. Samma år som han skrev boken arrangerade Adolf Hitler ett privat möte med honom. Adolf Hitler imponerades av Bruck och menade att han var den andliga garanten för Tysklands återuppbyggnad. Bruck å sin sida gillade Hitlers passionerade fanatism men ansåg emellertid att Hitler försvagades av vad han kallade proletär primitivism: Hitler saknade förmågan att ge sin nationalsocialism en intellektuell grund. Tre år efter mötet med Hitler begick Arthur Moeller van den Bruck självmord.

Adolf Hitlers modernistiska nationalstat avvek från Brucks vision om Tredje riket.

Bruck menade, liksom andra i kretsen kring den Konservativa revolutionen, att huvudfienden var den brittiska materialismen, främst representerad av den anglosaxiska kapitalismen. Han beskrev liberalismen som ett döende folks sista åkomma: den har "underminerat kulturer, den har förintat religioner. Den har förstört fosterländer. Den innebär mänsklighetens självupplösning".

Samtidigt ansåg Bruck att Sovjetunionen inte var en fiende till Tyskland utan en allierad i kampen mot kapitalismen. Kommunismen hade inte lyckats förändra den ryska mentaliteten, utan landet var fortfarande preussiskt under ytan. Bruck inspirerade till den nationalsocialistiska pakten med Sovjet, som emellertid avbröts av Hitler.

Bruck var den ryske författaren Dostojevskijs tyska översättare. Dostojevskij, som var den förste att nämna behovet av en konservativ revolution, utövade ett stort inflytande på Brucks syn på det stora landet i öster. Den ryska traditionen tycktes vara en enda lång reaktion mot "1789 års idéer" och Ryssland utgjorde därmed en sköld för hela Europa. Dess mission var följaktligen att rena västvärlden från det liberala sinnestillståndet.

Bruck var kritisk till marxismen som han ansåg var en annan form av brittisk materialism. Mot den internationalistiska, demokratiska och proletära socialismen satte han en nationalistisk, elitistisk och auktoritär socialism. Den börjar där marxismen slutar och syftar till att eliminera alla spår av liberalism i världens andliga historia. Brucks tyska socialism erfordrade en fullständig nationalisering och socialisering av samhället, något som också stod i NSDAP:s partiprogram, men som avvisades av Hitler och aldrig realiserades i Tredje riket.

Citat

  • "Den konservatives uppgift är att skapa värden som är värda att bevara."
  • "Revolutioner har evigheten emot sig; konservatismen har evigheten på sin sida."
  • "Den tyska nationalismen kämpar för det Sista riket: evigt inväntat, aldrig fullbordat."
  • "Varje folk har sin egen socialism."

Externa länkar