Oswald Spengler

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Oswald Spengler

Oswald Spengler, född den 29 maj 1880, död den 8 maj 1936, var en tysk historiefilosof och kulturhistoriker. Han utvecklade en helhetssyn på kulturers livslopp, en världshistoriens morfologi, vilken är en sorts meta-kulturell teori om människans strävan efter kultur. Spengler väckte stor uppmärksamhet när han pläderade för att den västerländska kulturen står inför sin totala upplösning. Detta för att kulturen blivit en civilisation, vilket han ansåg var det sista stadiet i alla högkulturer. Spengler inspirerades främst av Goethe och Nietzsche.

Västerlandet

Spengler betraktar kulturen som en organism som är jämförbar med människans biologi. Kulturen kan därmed delas in i stadierna födsel, mognad, ålderdom och död. Han har lånat centrala begrepp från botaniken. Det ena är morfos som betyder "förändrad formbildning", det andra är metamorfos som innebär formförvandling, och slutligen pseudomorfos vilket betyder skenbar formförvandling.[1]

Även om Spenglers teori liknar kultur med biologi så förkastar han iden om rasskillnader som drivande faktor i civilisationers uppgång och fall. Inte förrän i "Människan och tekniken" nämner han att nordiska och germanska folk av god börd skapade den västerländska civilisationen. Kort före sin död reviderade han sin åsikt ytterligare något och uttryckte oro för de vita folkens framtid.[2] Spengler förespråkade istället en egenkomponerad identitetsteori.[3]

Spengler anklagades ofta för pessimism av samtida tyska nationalister. Men många fördömanden grundades på rena missuppfattningar av hans filosofi. När Spengler skriver Västerlandet och Occidenten (ty. Abendland) så menar han den västerländska civilisationen, inte de europeiska folken. Det är civilisationen som är på väg att gå under, vilket innebär en risk och en utmaning för de europeiska folken, men de har hela tiden potentialen att skapa en ny europeisk metakultur.[4] Dessutom kännetecknas Västerlandet främst av USA och England vilka är modernistiska, kapitalistiska länder som föraktades av Spengler. Det är förklaringen till att europeiska kulturföreningar som GRECE är pro-europeiska men anti-västerländska.

Nationalsocialism

Även fast han röstade på Adolf Hitler till presidentposten 1932 så hade han en negativa inställning till Hitler och såg istället Benito Mussolini som en bättre ledare. Han hade offentliga meningsskiljaktigheter med Alfred Rosenberg och var starkt kritisk till nationalsocialistisk rasteori och inställning till judar. Något som återspeglas i hans sista bok "Avgörande år" som gav en negativ bild av nationalsocialismen. Han framförde även åsikten att Judar inte spelade någon aktiv roll i västerlandets politik och kultur. Spenglers mormors-mor var judinna född, Bräunchen Moses vilket kan vara en möjlig anledning till hans inställning.[2]

Bibliografi i urval

Länkar

Referenser

  1. Spengler, antiken och västerlandet av Jan Olof Bengtsson https://motpol.nu/job/2017/11/04/spengler-antiken-och-vasterlandet/
  2. 2,0 2,1 A Note on Spengler by Martin Kerr https://www.theneworder.org/is-world-peace-possible.html
  3. Oswald Spengler: Preussisk socialism av Joakim Andersen https://motpol.nu/oskorei/2007/04/27/oswald-spengler-preussisk-socialism/
  4. Spengler hyllade västerlandet av Lennart Svensson https://motpol.nu/princip/2011/02/05/spengler-hyllade-vasterlandet/