Oswald Spengler

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Oswald Spengler

Oswald Spengler, född den 29 maj 1880, död den 8 maj 1936, var en tysk historiefilosof och kulturhistoriker. Han utvecklade en helhetssyn på kulturernas livslopp, en världshistoriens morfologi, en sorts meta-kulturell teori om människans strävan efter kultur.

Spengler väckte stor uppmärksamhet när han pläderade för att den västerländska kulturen står inför sin totala upplösning. Detta för att kulturen blivit en civilisation, vilket han ansåg var det sista stadiet i alla högkulturer.

Spengler betraktar kulturen som en organism som är formmässigt jämförbar med människans biologi. Kulturen kan därmed delas in i stadierna födsel, mognad, ålderdom och död.

Han har lånat centrala begrepp från botaniken. Det ena är morfos som betyder "förändrad formbildning", det andra är metamorfos som innebär formförvandling, och slutligen pseudomorfos vilket betyder skenbar formförvandling.

Spengler anklagades ofta för pessimism av samtida tyska nationalister. Men många omdömanden grundades på rena missuppfattningar av hans filosofi. När Spengler skriver Västerlandet och Occidenten (ty. Abendland) så menar han den västerländska civilisationen, inte de europeiska folken. Det är civilisationen som är på väg att gå under, vilket innebär en risk och en utmaning för de europeiska folken, men de har hela tiden potentialen att skapa en ny europeisk metakultur.

Dessutom kännetecknas Västerlandet främst av USA och England vilka är modernistiska, kapitalistiska länder som föraktades av Spengler. Det är förklaringen till att europeiska kulturföreningar som GRECE är pro-europeiska men anti-västerländska.

Bibliografi i urval