Pentti Linkola

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Pentti Linkola
Pentti Linkola

Pentti Linkola, född den 7 december 1932, avliden 5 april 2020[1], var en finsk radikal djupekolog. Han har skrivit mycket om sina idéer och är välkänd i Finland. Han levde ett materiellt sett enkelt liv utan varken el eller vatten och arbetade som yrkesfiskare. Linkola var misantrop, han beskyller mänskligheten för förstörelsen av miljön och har bland annat förespråkat folkmord på 90% av jordens mänsklighet för att få människan i balans med naturen. Linkola var en av de få djupekologer som förespråkar kraftig avindustrialisering och eugenik samt ställer sig kritisk till immigration. Hans idealiska samhälle är totalitärt, styrt av en liten utbildad elit, medan majoriteten av befolkningen har samma levnadsstandard som på medeltiden och med konsumtionen begränsad till förnyelsebara resurser. Han har vunnit priser i Finland men även fått viss kritik för sin ekofascism.

Ideologi

Linkola beskriver hur idealsamhället måste se ut och i detta ska, enligt Linkola, en elit styra över de stora massorna, folket. Han skriver att denna elit måste styra för miljöns och mänsklighetens bästa, genom att bland annat totalförbjuda individer från att äga bilar och motorbåtar, samt ska all flygtrafik förbjudas. Man ska även sluta bygga nya motorvägar och moderna hus, förstöra parkeringsplatser och storstäder. Istället ska man återinföra jordbrukssamhället. Skolsystemet, skriver han, ska värnas om som den viktigaste aspekten i samhället där ämnen som bland annat historia, konst och naturvetenskap ska läras ut mer.

Människorna tycker han ska även lära sig att ta vara på naturens resurser mer, exempelvis ska folket lära sig att äta fisk och djur på ett sätt som enbart lämnar de största av benen kvar. Importering av produkter från utlandet ska minskas kraftigt och enbart det mest nödvändiga ska importeras från andra länder, allt användande av moderna maskiner ska upphöra och vid barnafödande ska inga individer som ses som undermåliga tillåtas föda barn. Vid turism och resor utomlands skulle cykla och vandra vara de bästa alternativen för att nå resemålen. I frågan om staten och landets säkerhet skriver han att folken i länderna ska kontrolleras noggrant av staten samt att dödsstraff kommer tillämpas på de som gör sig skyldiga till miljöbrott och andra allvarliga brott. Enligt Linkola ska inga vilda djur få placeras i burar eller på något sätt berövas deras naturliga frihet, därför ska vivisektion, cirkus, all pälsindustri och modern slaktindustri förstöras skriver han, och totalförbjudas.

I en av Linkolas mer kända metaforer som syftar på överbefolkningen skriver han om jorden och mänskligheten som en båt, och om denna båt lastas full så kommer den tillslut att sjunka. Därför skulle det vara nödvändigt att "lasta av" det mest onödiga som tynger ned "båten", innan den "sjunker och tar alla med sig ned i graven".

Linkola anser att detta är nödvändigt för att på längre sikt kunna rädda mänskligheten från ett ännu grymmare öde då jordens resurser tagit slut helt och mänskligheten dör ut, Linkola ser det som att i framtiden, om samhället fortsätter som det gör idag, kommer vi inte att kunna överleva. Han menar därför att vi idag har en chans att "agera radikalt", men om vi inte tar den chansen så kommer vi alla att drabbas utav något ännu värre i framtiden och är därför uttalat antipacifist. Han förklarar lite av sitt tänkande med att ta upp att varje gång en katastrof, ett krig eller en terrorattack har drabbat ett samhälle så har det inte dröjt lång tid förrän ordningen är restaurerad igen och folk snart har glömt bort det hemska som inträffat och fortsatt med sina vardagliga liv.

Bibliografi

Källor

  • Can life prevail?, Pentti Linkola. Integral Tradition Publishing. 2009.

Externa länkar

Referenser

Ekologi2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Grön ideologi