A Handbook of Traditional Living

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
A Handbook of Traditional Living
A Handbook for Traditional Living.jpg
(Bokens framsida)
Namn A Handbook of Traditional Living
Förlag
Arktos
Författare
Raido
Översättare
Publicerad
2010
Bindning
Häftad
Antal sidor
100
Språk
Engelska
ISBN
9781907166068

A Handbook of Traditional Living är en bok bestående av två uppsatser The World of Tradition och The Front of Tradition. Uppsatserna har tidigare publicerats av kulturorganisationen Raido, men gavs ut på engelska av bokförlaget Arktos år 2010.

Översikt

A Handbook of Traditional Living består av två uppsatser: The World of Tradition och The Front of Tradition. Uppsatserna har tidigare publicerats av den italienska kulturorganisationen Raido och föreligger nu för första gången i engelsk översättning.

Den första uppsatsen, The World of Tradition, sammanfattar på ett lättillgängligt sätt huvudpunkterna i den italienske filosofen Julius Evolas idéer. I uppsatsen berörs bl.a. huvuddragen i den traditionalistiska världsåskådningen, bakgrunden och orsakerna till den moderna världens kris, samt det esoteriska perspektiv ur vilket Evola betraktade världshistorien.

Bokens andra uppsats, The Front of Tradition, är en praktisk vägledning för hur man kan leva i enlighet med traditionalismens principer. Uppsatsen – som utgår från Evolas världsbild – betonar att det inte leder någonstans att endast omfatta traditionalismen på ett teoretiskt plan. Den som vill bryta med modernismen måste låta Traditionen återspeglas i hans levnadssätt på ett konkret och handfast vis. Uppsatsen innehåller råd om hur detta låter sig göras.

Boken kan rekommenderas till den som önskar en lättläst översikt av Evolas filosofi, liksom till den som redan är bekant med Evolas tankevärld, men önskar konkret vägledning om hur han kan leva i enlighet med traditionalistiska principer.


Nova europa.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Traditionalism

Externa länkar

Recensioner