A Troublesome Inheritance: Genes, Race, and Human History

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History är en bok från 2014 av Nicholas Wade.

Boken argumenterar bland annat att nya genetisk bevis ger stöd för att biologiska människoraser existerar. Vidare hävdas det finnas stöd för att evolutionen har verkat intensivt på människan under de senaste 30 000 åren även efter att vissa människogrupper lämnat Afrika. Denna evolution anges ha haft olika effekt i olika regioner.

Boken angav bland annat att genetiska studier undersökt hur genetiken evolutionärt förändrats i olika folkgrupper. Även om genernas exakta funktion ofta var okänd angavs sådana evolutionära förändringar mellan olika folkgrupper ha skett beträffande gener involverade i många olika områden inklusive nervsystemet och kognition.

Vidare anges denna evolutionen nästan säkert ha fortsatt även sedan civilisationerna uppstod och fram tills idag. Även historiska fenomen som den industriella revolutionen kan enligt boken delvis förklaras av evolutionära förändringar som inträffat i befolkningen århundradena innan.

Boken fick stor uppmärksamhet i USA men har nästan helt ignorerats i Sverige.

Externa länkar

Engelska