Kritikkulturen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kritikkulturen
K-kulturen.gif
(Bokens framsida)
Namn Kritikkulturen
Förlag
Nordiska förlaget
Författare
Kevin MacDonald
Översättare
Publicerad
2006
Bindning
Inbunden med klotomslag
Antal sidor
582
Språk
Svenska
ISBN
91-85043-10-9
Den svenska utgåvan från 2006. Foto: Nordiska bildbyrån

Kritikkulturen är en svensk översättning av Kevin MacDonalds bok The Culture of Critique från 1998, översatt till svenska av Lars Adelskogh och utgiven av Nordiska förlaget 2006.

Det är den tredje delen i en trilogi om judendomen betraktad som en gruppevolutionär strategi och följer de två tidigare böckerna A People That Shall Dwell Alone (1994) och Separation and Its Discontents (1998).

Information från Nordiska förlaget

Kritikkulturen är den sista och viktigaste boken i professor Kevin MacDonalds trilogi om judendomen. MacDonald, som är evolutionspsykolog, är utan gensägelse världens främste expert på judendomen som gruppevolutionär strategi. Boken behandlar alla de viktiga intellektuella och politiska rörelser som under 1900-talet undergrävt den traditionella västerländska kulturen. MacDonald argumenterar övertygande för att dessa rörelser, som alla letts av etniskt medvetna judar, djupast skall ses som försök att omskapa den västerländska kulturen på ett sätt som gynnar judendomen.

I bokens sista kapitel låter han sin analys utmynna i synpunkter på hur en europeisk etnisk aktivism kan utformas till försvar mot detta judiska stormanlopp. Därmed blir boken också i viss mån en handbok i etnisk aktivism på en solid kunskapsgrund, en intellektuell bas för en västerländsk gruppevolutionär strategi.

Kritikkulturen fokuserar på tiden efter franska revolutionen fram till våra dagar och kan läsas som ett helt fristående verk. Den penetrerar en rad betydelsefulla intellektuella rörelser som har förändrat Västerlandet i grunden: kulturantropologin, marxismen, psykoanalysen, Frankfurtskolan och mångkulturalismen.

Kevin MacDonald tar sig an ämnet med den saklighet och intelligens som anstår en framstående vetenskapsman. Att denna bok nu kommer ut på svenska är att betrakta som en milstolpe för förståelsen av vad som har förorsakat den allvarliga situation vi som folk har försatts i. Den ger oss också en idé om vad som kan och måste göras för att vända utvecklingen.

Externa länkar