Ras

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Ras är en undergrupp inom en art. Begreppet må definieras som en ärftlig likhet som förekommer mellan olika individer av samma art. Nationalencyklopedin definierar begreppet ras som: "undergrupp inom en art med utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten".


Biologiskt liv uppdelat i kategoriseringar

Biologer anser att det existerar cirka två miljoner olika sorters organismer, eller arter som biologer kallar det. Dessa täcker förmodligen in bara en liten del av jordens alla levande varelser. Detta biologiska liv delas i sin tur upp i olika undergrupper:

Art Art är enklaste uppdelningen av organismer. Bara organismer som är väldigt lika varandra kan sägas vara av samma art. Exempel på arter är vitsippa, lejon och människa. Alla lejon tillhör alltså samma art, liksom alla människor och vitsippor. Sett till arvsmassan kan alla organismer inom samma art få en gemensam avkomma och denna avkomma måste i sin tur kunna få avkomma, det vill säga kunna reproducera sig. Då anses de tillhöra samma art.

Släkt Arter bildar släkten. Arter kan vara väldigt lika varandra. Hjortron och hallon är till utseendet lika varandra, men är två olika arter eftersom de inte ger en gemensam avkomma. Tillsammans med bland annat björnbär och salmbär bildar de släktet Rubus.

Familj Släkten bildar familjer. Som släkten Rubus existerar även släkten Fragaria. Där återfinns bland annat smultron och jordgubbar, två arter som är väldigt lika. Tillsammans med släkten Rubus och släkterna Sorbus (inkluderande bland annat oxel och rönn) och Rosa (som innefattar rosor) bildar det en stor familj som kallas Rosväxter. Flera mer eller mindre lika släkten bildar således familjer.

Ras Vissa arter kan delas in raser som utmärker sig med speciella egenskaper. Pudel och schäfer hör till samma art ser väldigt olika ut och skiljer sig via olika egenskaper. Därmed klassa de som tillhörandes olika raser. Den europeiska brunbjörnen (Ursus arctos) skiljer sig från den nordamerikanska grizzlybjörnen (Ursus arctos horribilis), bland annat genom sin storlek. Även arten människa har undergrupper som klassas som raser med inbördes egenskaper som skiljer dem åt. Av politiska skäl anses det dock olämpligt att applicera vetenskapliga rön på arten människa. FN erkänner dock i deklarationen om de mänskliga rättigheterna, artikel 2, att människan är en art med rasliga undergrupper. Se artikeln om människoraser för en detaljerad diskussion.

Exempel

Hallon tillhör släktet Rubus och ges därmed släktnamnet Rubus. Hallon tillhör även arten Idaeus. Det latinska namnet för hallon är därför Rubus idaeus. Hjortron heter på latin Rubus chamaemorus.

Se även

Källor