Portal:Sociobiologi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Sociobiologi

Sociobiologi
Sociobiologi är en syntes av flera olika vetenskaper. Den eftersträvar att förklara sociala beteenden inom alla arter, inklusive människan, genom att studera de evolutionära fördelar som beteenden för med sig.

Sociobiologin betraktas ofta som en gren av biologin och sociologin, men den använder även resultat och tekniker från många andra forskningsområden, såsom etologi, antropologi, psykologi, evolutionslära, zoologi, arkelogi och populationsgenetik.

Beträffande studier av människan är sociobiologin nära besläktad med evolutionsbiologin; termerna används ibland som synonymer.

Begrepp

EvolutionspsykologiGruppevolutionär strategiGenGenfrekvensIQJudisk gruppevolutionär strategiSociobiologiSocialdarwinismTabula rasa

Litteratur

A People That Shall Dwell AloneE Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first CenturyKritikkulturenMassans psykologiSeparation and its DiscontentsSociobiology: The New SynthesisThe Extended PhenotypeThe Selfish Gene

Konferenser
Personer

Richard DawkinsWilliam HamiltonLisa KiangKevin MacDonaldRobert PutnamJohn Maynard SmithElliot SoberRobert TriversJames WatsonGeorge C. WilliamsDavid S. WilsonJ. D. UnwinEdward O. Wilson

Övrigt

EldmyranLänder och IQ

Alfabetiska artikellistor
Externt artikelarkiv
Närliggande ämnesportaler
Portalansvariga