Lebensraum

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Lebensraum (Svenska: Livsrum) är ett uttryck som ursprungligen myntades av Friedrich Ratzel kring sekelskiftet år 1900. Adolf Hitler tog till sig uttrycket och det blev senare en av grundbultarna i den nationalsocialistiska ideologin.

Det går kortfattat ut på att högre stående folk och civilisationer, enligt Hitler "herrefolket", har rätt att kolonisera lägre stående folk och civilisationer, som Hitler kallade "undermänniskor" i syfte att sprida sin kultur. Lebensraumkonceptet under Hitler var även del i nationalsocialisternas nya världsordning där Tyskland; det germanska folket, skulle styra Europa.

Uttryckets uppkomst

Iden om att det växande tyska folket utan tillräckligt med livsrum måste kolonisera österut daterar sig långt innan Hitler kom till makten. Geografen Friedrich Ratzel (verksam under senare delen av 1800-talet) byggde vidare på den aggressiva tyska nationalismen. Han menade att Tyskland måste skaffa sig stora områden att befolka. Den stat som besitter ett begränsat område kommer att gå under. En stat tvingas därför utöka sitt territorium expandera och bli större och större. Ratzel kom att ge nazisterna idéerna om "Lebensraum" ("Livsrummet").

Kampen om territoriet kom att förknippas med tillgången till odlad jord. Bonden dyrkades. Han beskrevs som nationens "must och märg". Lantmannen levde ett sunt liv. Han var nationalistiskt sinnad, konservativ och oberörd av vad som tilldrog sig i utlandet. Man började tala om "Blut und Boden" ("blodet och jorden"). Karl Haushofer framförde idéerna om bonden, jorden och erövringen av nya områden. Även dessa togs upp av nationalsocialisterna. En av Haushofers elever var Rudolf Hess, som senare skulle bli en av Hitlers närmaste medarbetare. Haushofers tankar kom att inta en framträdande plats i Hitlers Mein Kampf. Tysk mytologi och tro på en överlägsen ras ingick också i detta idékomplex: "Härskarrasen måste förbli ren, rasblandning har lett till många imperiers undergång". Hitler skrev i Mein Kampf: "Glöm inte att den mest heliga rätten på jorden är rätten till land att odla och att det heligaste offret är att ge sitt blod för land."

Blut und boden

Huvudartikel: Blut und Boden

Detta refererar till en ideologi som fokuserar på etnicitet baserad på två faktorer, arv (blodet, av ett folk) och hemlandet (Heimat). Uttrycket hyllar folket som bor i ett land och brukar jorden, man sätter högt värde på det lantliga livet.

Operation Barbarossa

Huvudartikel: Operation Barbarossa

Lebensraumideologin var också en avgörande orsak till anfallet på Sovjetunionen 1941. Hitler hoppades att han kunde göra stora områden av erövrad mark till nybyggarland för tyskarna som en del av Hitlers plan för Östeuropa. [1]

Liknande fall?

Förespråkande av ett "lebensraum" eller dess utvidgning framställs inte sällan som något närmast unikt för "nazismen". Genom historien har dock ett mycket stort antal olika grupper förespråkat eller agerat (inte sällan med våld och etniska rensningar) för ett eget territorium åt den egna folkgruppen eller territoriets utvidgning. Exempelvis har ett stort antal kritiker av Israel gjort olika slags liknelser mellan Israels annekteringar/bosättningar och lebensraum.

Revisionism

Vissa revisionister har kritiserat den traditionella beskrivningen av uttrycket och bland annat angett att i Mein Kampf så nämns lebensraum kortfattat endast ett fåtal gånger. Där anges begreppet inkludera andra länders omfattande kolonier utanför Europa och således inte nödvändigtvis syfta på ett etniskt homogent territorium. Det har även hävdats att de flesta tyskar inte tolkade uttrycket som syftande på anfallskrig för att erövra nya territorier utan på upphävande av de omfattande handelsrestriktioner och andra ekonomiska restriktioner (påverkade av dåtidens omfattande protektionism och Tysklands ansedda skuld för första världskriget) som ansågs hämma den tyska ekonomin och där egna kolonier bara var en flera möjliga metoder för att uppnå detta (andra möjligheter inkluderade exempelvis internationella handelsavtal).[2][3]

Vissa efter andra världskriget framlagda dokument som också nämner lebensraum som Hossbachprotokollet och Den nationalsocialistiska utrikespolitikens mål har kritiserats för att kunna vara fabricerade och/eller redigerade för att passa politiska syften.[2][3]

Referenser

  1. Madajczyk, Czesław. "Die Besatzungssysteme der Achsenmächte. Versuch einer komparatistischen Analyse." Studia Historiae Oeconomicae vol. 14 (1980): pp. 105-122, quoted in Uerbesch, Gerd R. and Rolf-Dieter Müller, Hitler's War in the East, 1941-1945: A Critical Assessment Berghahn Books, 2008 ISBN 1845455010.
  2. 2,0 2,1 Radio Interview: An Examination of Hitler’s concept of Lebensraum, the Hossbach Memo and the Aggressive War allegations Posted on 07/29/2013. Justice for Germans. http://justice4germans.com/2013/07/29/radio-interview-an-examination-of-hitlers-concept-of-lebensraum-the-hossbach-memo-and-the-aggressive-war-allegations/
  3. 3,0 3,1 Notes on Hitler's “Mein Kampf”, “Lebensraum”, the “Hossbach Memorandum” etc Compiled by J4G (justice4germans.com). Justice for Germans. http://justice4germans.files.wordpress.com/2013/07/j4g-notes-on-lebensraum.pdf

Källor

Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket