Engelska

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Engelska är ett av världens mest talade språk. Man räknar med att ca 1,5 miljarder människor talar engelska idag.

Det är huvudspråk i Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zealand och Irland. Det är också officiellt språk i över 50 länder, bl.a. Sydafrika, Indien och Malta. Det är det viktigaste internationella språket för kommunikation mellan olika språkområden.

Före år 1150 talades fornengelska, mellan åren 1150-1500 medelengelska och därefter nyengelska.

Språket har tidigt minnesmärke i den delvis bevarade fornengelska hjältedikten Beowulf.

Fornegelskan bestod av dialekterna Kentiska (som talades av jutarna), Saxiskan och Västsaxiskan (som talades av saxarna), Angliskan (som talades av anglerna och innefattade även Northumbriskan och Merciskan).

Medelengelska och nyengelskan dialekter är Sydengelskan, Östengelskan, Västengelskan, Mellanengelskan, Nordengelska, Låglandsskottskan, Irlandsengelskan (Irländskan, som har dialekterna Ulsterdialekten och Dublindialekten).

Engelskan tillhör den västgermanska språkgruppen, som är en del av den germanska språkfamiljen och den indoeuropeiska språkstammen.