Klorgas

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Klor.

Klor, latin: Chlorum, är ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken Cl, atomnummer 17, tillhörande gruppen halogener. Vid normala temperaturer och tryck är det en gulgrön, giftig gas av Cl2-molekyler med karakteristisk, starkt irriterande lukt. Klor är ett mycket reaktivt grundämne och finns därför vanligen inte fritt i naturen utan främst i jonform som klorid. Förekomsterna i jordskorpan har till största delen bildats genom avdunstning av havsvatten och består av bland annat kloriden stensalt (NaCl).

Klor är en av de viktigaste baskemikalierna i kemisk industri. Det framställs i stor skala ur stensalt och används för bland annat framställning av vinylklorid och PVC, organiska klorföreningar, bekämpningsmedel, anilin, färgämnen, blekmedel och plaster. Klorföreningar används vid vattendesinfektion. Klors syreföreningar är tekniskt viktiga som oxidations-, desinfektions- och blekmedel. Som blekmedel för textilfibrer började ämnet användas under slutet av 1700-talet. Blekning av pappersmassa och tyg med klor förekom länge, men på grund av dess miljöskadliga verkan har den helt upphört i Sverige. Klor i reducerad form är livsnödvändigt, i växter och djur som framför allt klorider eller saltsyra. Kloridjoner är nödvändiga för syrgasutvecklingssystemet vid fotosyntesen. Organiska klorföreningar omsätts normalt inte av organismer; därför bryts de inte lätt ned och utgör en stor miljöfara när de sprids i naturen.


Klorgas

Klorgas är rent klor med formeln Cl2. Gasen som användes under första världskriget som stridsgas är gulgrön med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Klorgas är giftigt och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning och är vid högre koncentrationer dödlig.

Användes enligt vittnen under Förintelsen

Enligt Förintelseöverlevare som har vittnat om övergrepp i tyska koncentrationsläger under andra världskriget ska klorgas ha använts i gaskammare för att avrätta fångar. Bland annat ska klorgas ha använts i Treblinka och Sobibor. Överlevare som vittnat om användandet av klorgas är Jacob Biskubicz, Moshe Bahir, Leon Feldhendler och Hella Fellenbaum-Weiss.

Se även

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen