Davidsstjärnan

Från Metapedia
(Omdirigerad från Davidstjärna)
Hoppa till: navigering, sök
Davidsstjärnan
Den grekiska bokstaven Delta kan utgöra grunden för Davidsstjärnan.

Davidsstjärnan, Magen David, är en sexuddig stjärna som används som symbol för judar, judendom, sionism och staten Israel. Stjärnan anses representera Kung Davids sköld, men det finns mycket sparsamma referenser inom äldre litteratur som hänvisar till att symbolen ska ha använts tidigt inom judendomen.


Davidstjärnans ursprung - tyskt?

Enligt Förintelserevisionisten Germar Rudolf skapades symbolen av kejsaren i Tysk-romerska riket i slutet av 1600-talet. Ottomanska riket gjorde flera försök att att tränga expandera norrut och in i hjärtat av Europa. Enligt Rudolf ska kejsaren ha skapat en allians med judarna för att slå tillbaka muslimerna. Kejsaren skapade symbolen genom att ta den grekiska bokstaven D (Delta) som i antik skrift skrevs nästan som en triangel. D är den första bokstaven i David, judarnas legendariske kung. Två Delta-bokstäver som läggs ovanpå varandra formar en Davidsstjärna.[1]

Tolkningar av Davidsstjärnan

Det förekommer olika tolkningar om symbolens betydelse. Enligt forskaren Franz Rosenzweig pekar den översta pilen upp mot Gud, medan den nedre pekar mot den verkliga världen. En annan tolkning gör gällande att de bägge trianglarna, som ofta är inflätade med varandra då stjärnan framställs, betyder att det judiska folket är sammanflätat med varandra och därmed uppvisar en sammanhållning. Ytterligare tolkningar menar att de de tre sidorna på varje triangel symboliserar tre olika sorters judar; kohanimer, leviter och israeler.

Det finns även tolkningar som pekar på att de sex uddarna i stjärnan har ett samband med den hebreiska bokstaven ו ("vav") som symboliserar människa eftersom det är den sjätte bokstaven i det hebreiska alfabetet, och människan enligt Gamla Testamenet skapades på den sjätte dagen. Detta skulle i så fall förklara legenden om de sex miljoner judarna som är starkt förankrad inom judisk tradition sedan 1900-talet.

En symbol för sionismen

Vid den första sionistkongressen i Basel 1897 fastställdes planerna för ett övertagande av Palestina. Som sin symbol valde den sionistiska rörelsen Davisstjärnan och till nationalsång valdes Hatikvah.

Davidsstjärnan under Tredje riket

I Tredje riket tvingades judar bära Davidsstjärnan synligt på sina kläder för att de skulle vara lätta att identifiera. Idén till påbudet kom ursprungligen från Georg Kareski. I de tyska koncentrationslägren användes samma symbol, dock i olika färger beroende vilken kategori av fånge man var klassad som.

Referenser

Toraläsning.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Judendom

Referenser